Allah'ım
Güçlülülerin yüzüne gerçeği söylemek için,
Ve zayıfların sevgisini kazanmak için , Yalan söylememek için bana yardım et.
Eğer bana para verirsen ,Alçak gönüllülüğümü muhafaza eyle
Eğer bana alçak gönüllülük verirsen, Saygınlığımı koru.
Görünenin aslını, diğer yüzünü tanımama yardım et.
Benim düşünceme katılmıyorlar diye,bana karşı olanları hainlikle suçlayarak,
Onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme.
Kendimi sever gibi, diğerlerini ve hayatı sevmeyi
Ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi yargılamayı öğret bana.
Başarılı olduğum zaman sarhoşluğuna izin verme. ,
nede başarısız olduğumda umutsuzluğa düşürme
Daha ziyade her başarısızlığın,
başarının öncesindeki bir tecrübe olduğunu hatırlamamı sağla
Hoş görünün,güçlerin en büyüğü olduğunu,
Ve intikam arzusunun zayıflığın belirtisi olduğunu öğret bana.
Eğer beni paradan yoksun bırakırsan,
Başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü ver bana
Eğer sağlık nimetinden beni mahrum bırakırsan, İnancın lütfünü bırak bana
Eğer insanlara zarar verirsem, Özür dileme gücü ver bana
Eğer insanlar bana zarar verirse af etme ve merhamet gücü ver bana
Allah'ım eğer seni unutursam, Sen beni unutma  amin


A’râf 55 (Mekkî 39) Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
Furkân 67 (O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
(Furkan, 77) “ De ki: Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? “
(Furkan, 77)De ki: "İbadetiniz (duanız) olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" Ey inkarcılar! Yalanladığınız için, azap yakanızı bırakmayacaktır.*
(Haşr Suresi, 19)“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan (fasık) kimselerdir.”


Abdullah   Gözaydın      
Hatıralarım - Şiirlerim -  Bilgi ve Becerilerimi paylaştığım özel sayfama hoş geldiniz