NUHOĞLU VAKFI

ÖRNEK MEYVE BAHÇESİ ve HAYRAT

Vakfımızın 2005 yılında, çay ve fındığa bağımlı kalan yöre tarımını canlandırmak, yöredeki ekilebilir alanları değerlendirmek, yöre çiftçisine ekonomik katkı sağlamak amacıyla başlattığı Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi Projesi “Maviyemiş, turna yemişi, Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, kokulu kara üzüm, kivi, ahududu, böğürtlen, kara yemiş, çilek ve Trabzon hurması çeşitlerinin Hayrat koşullarında adaptasyonlarının belirlenmesi üzerine araştırma” bu yıl ilk meyvelerini verdi.

 

Maviyemiş, turna yemişi, siyah Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, kokulu kara üzüm, kivi, ahududu, böğürtlen, kara yemiş, çilek, Trabzon hurması ve bu türlere ait 46 çeşidin yer aldığı bilimsel bir projenin laboratuarı konumunda olan bahçemizde modern tarım teknikleri uygulanıyor ve ürünler tamamen organik tarım yönetmeliğine uygun olarak yetiştiriliyor.

 

Vakfımız, ürünlerin çeşit bazlı verim, kalite ve maliyet analizlerini yaparak, sonuçları bölgemizin hakim ürünleri olan çay ve fındıkla kıyaslayarak, ilgililer ve bölge çiftçisi ile paylaşmaya hazırlanıyor. İlk sene sonucunda alınan verimlere göre bölge için olumlu neticelerin alınacağı öngörülen ürünler için pazar çalışmaları hızla yürütülüyor.

 

Taze meyve olarak satılacak ürünler için uygun ambalajlar, paketleme teknikleri, etiketleme ve pazarlama ağı üzerine çalışmalar büyük oranda tamamlanmış durumda. Meyvelerin reçele, dondurmaya, pastaya, soslara, çaya, meyve suyuna, kozmetik sektörüne v.s. işlenmesi ile ilgili inceleme ve etütler devam ediyor. Tüm bu çalışma ve araştırmalar tamamlandığında raporlanarak ilgililer ve yöre çiftçisi ile paylaşılacak.

 

Bahçemizdeki çalışmalar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Ali İslam’ın teknik desteğinde şekilleniyor. Bahçenin sorumlu mühendisi Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Erol Aydın ise tez çalışmasını bahçemizdeki ahududu ve böğürtlen fenolojisi üzerine yapıyor.

 

 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Selma Kuru “Trabzon İli Hayrat ilçesi koşullarında çilekte farklı organik malçların verim ve kalite üzerine etkisi konulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Araştırma Görevlisi Seda Ateş ise, bazı maviyemiş (yabanmersini-likapa, ligarba- Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin Trabzon ili Hayrat ilçesindeki performanslarının saptanması, verim, kalite ve meyve içeriklerinin tespit edilmesi üzerine bir tez çalışması yürütüyor.

 

Bu çalışmaların yanı sıra "Trabzon İli Hayrat İlçesinde organik olarak yetişmekte olan bazı bazı maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin farklı olgunluk devresindeki meyvelerin fitokimyasal içerikleri ile antioksidan kapasitelerinin saptanması" adlı bir proje danışman hocalarımızdan Doç. Dr. Hüseyin Çelik’in yürütücülüğünde hazırlanmakta olup 1001 Projesi (Akademik Ar-Ge Destek Programı) olarak Mayıs-2008 döneminde TÜBİTAK'a sunulacaktır. Ordu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenlerin de yer alacağı bu projenin bir ortağı da Nuhoğlu Vakfı olacaktır.

 

Bu çalışmaların yanı sıra, bölge tarımının geliştirilmesi için bilimsel alt yapının hazırlanması konusunda destek vermek amacıyla, bu yaz Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 5 öğrencinin stajlarını bahçede yapmaları uygun görülmüş. 2 ay boyunca Hayrat’ta vakfımıza ait bahçede bulunacak öğrencilerin tüm giderleri vakıf tarafından üstlenilmiştir.

 

Vakfımızın teknik danışmanları olan Doç. Dr. Hüseyin Çelik ve Doç. Dr. Ali İslam Amerika Birleşik Devletleri Oregon Eyaletine gidiyor.

 

Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi projemizde başlangıçtan bu yana bizimle birlikte olan çok değerli iki akademisyenimizi MAVİYEMİŞ (likapa, ligarba) ile TURNAYEMİŞİ konularında Amerika Birleşik Devletlerinin Oregon Eyaletinde 9-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “9. ULUSLAR ARASI VACCINIUM SEMPOZYUMU”’na gönderiyoruz.

 

Türkiye’de ve özellikle de Karadeniz Bölgesinde önemli bir potansiyele ulaşan Maviyemiş (likapa, ligarba) (blueberry) başta olmak üzere turnayemişi (cranberry) ile kekremiş (lingonberry) konularının ele alınacağı sempozyum yaklaşık 10 gün sürecek. Sempozyum uluslar arası olup üyesi olduğumuz ISHS yani Uluslar arası Bahçe Bitkileri Derneği tarafından organize edilmektedir. Üç yılda bir düzenlenen ve sadece maviyemiş ile akrabası olan ve ekonomik önem arz eden diğer türlerin tüm bilimsel konularının tartışıldığı bir toplantı olan bu sempozyumun maviyemiş yani ligarba / likapa yetiştiriciliğinin en yaygın olarak yapıldığı Oregon eyaletinde düzenlenmiş olması ayrı bir önem taşımaktadır.

 

Bu arada, sempozyum öncesi yapılacak olan teknik turlarda bu meyve türlerine ait bir çok ticari bahçe, deneme bahçesi, fidanlık, ticari paketleme ve işleme fabrikaları ile satış yapılan yerler de incelenecektir. Dolayısıyla araştırmacılarımızın sempozyumun yanında bu teknik turlara da katılması planlanmıştır.

 

Bu sempozyumda yer alarak, teknik turlara katılarak, maviyemiş başta olmak üzere diğer türlerin yetiştiriciliği, fidan üretimi, hasadı, ambalajlanması, depolanması, değerlendirilmesi, pazarlanması, hastalık ve zararlıları konularında mevcut bilgilerini, görgü, deneyim ve becerilerini artırmayı planlayan danışmanlarımız ayrıca bu geziler sayesinde yapılan uygulama ve yeni teknikler hakkında da bizzat yerinde pratik uygulamaları inceleyebileceklerdir.

 

Bu konuda araştırmacılarımızın görüşleri ise şöyledir: “araştırmacı ve akademisyenler için kaçırılmaz bir fırsattır. Çünkü normal koşullarda bu işletmelerin gezilmesi, deneme alanlarının incelenmesi, yeni tekniklerin yerinde görülmesi birçok prosedürü beraberinde getirmekte, zor, pahalı ve zaman alıcı olmaktadır. Gerek sempozyum gerekse sempozyum öncesi katılmayı hedeflediğimiz teknik turlar, dünyada kültürü yapılan ve Karadeniz Bölgesindeki asidik topraklarda mükemmel performans gösteren maviyemiş (likapa) ile turnayemişi (cranberry) ve ön denemeleri Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından başlatılan kekremiş (lingonberry) gibi üzümsü meyveler konusunda bilgi, belge ve görsel materyalin temini bakımından son derece yararlı olacaktır. Bu sayede ülkemiz Karadeniz Bölgesi tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağlamaya başlayan maviyemiş ve adaptasyon denemeleri devam eden turnayemişi ile kekremiş konularındaki açıklarımızı kapatabileceğiz. Ayrıca, yetiştirme teknikleri, bahçelerdeki uygulamalar, fidan üretim teknikleri, hastalıklar, zararlılar ile modern uygulamalar hakkındaki bilgi kapasitemizi yükselterek daha kısa sürede bu ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayacak bilimsel alt yapıya kavuşabileceğiz.

 

Bu konular Karadeniz Bölgesi tarımının geleceğini teşkil edecek bu yeni meyve türleri için son derece önemlidir. Bu sempozyum sayesinde bazı yeni maviyemiş, turnayemişi ve kekremiş çeşitlerini de ülkemize getirmek ve Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçemizde bu çeşitlerin adaptasyonuna yönelik çalışmaları zenginleştirmek istiyoruz. Bu açıdan maviyemiş başta olmak üzere turnayemişi ile kekremiş konularında yoğun çalışmalara girdiğimiz bu yıllarda 9. Uluslararası Vaccinium Sempozyumu’na iki akademisyeni göndermeniz gerek projemiz gerekse bölgede yeni yayılmaya başlayan üzümsü meyveler hakkındaki teknik, teknolojik bilgi ve uygulamaların Türkiye’ye taşınması bakımından son derece önemlidir. Bu durum Karadeniz Bölgesi’ndeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine önemli katkı sağlamaya başlamış olan maviyemiş tarımının daha iyi yerlere getirilmesi için de çok önemlidir. Ayrıca, bölgede yetişebilecek ve halen ön çalışmaları hızla devam etmekte olan turnayemişi ile kekremiş konularındaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlayabilecektir.”

 

MEYVE BAHÇESİ PROJESİ ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİNDE DE UYGULANACAK

 

Nuhoğlu Vakfı’ndan ORDU GÖLKÖY’de Ürün Çeşitliğine Yönelik Alternatif ve Organik Proje

 

Halen Hayrat İlçemizde başarılı bir şekilde ve 11 değişik meyve türü ile devam etmekte olan meyve bahçesi projesinin bir benzeri Gölköy’de tesis edilecektir. Gölköy, yüksek rakımı ile fındık tarımından çok az verim alabilmekte, hatta iklim koşullarından etkilenen fındık verimi yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Bu açıdan daha yüksek rakımlarda yetişebilen, soğuk şartları daha iyi tolerans edebilen ve birim alandan fındığa göre 10 kat daha yüksek getirisi olan maviyemiş (çalı çileği) gibi ahududu, böğürtlen, turnayemişi’ne ilaveten kokulu kara üzüm, Trabzon hurması, Frenk ve Bektaşi üzümü ile karayemişin modern sistemler altında Gölköy’de yetiştirilme imkânları bilimsel olarak ortaya konulacaktır.

 

Bu proje ile Gölköy tarımına yeni ürünler katılması, yöre çiftçisinin gelir düzeyinin artırılması, yörede değişen tarımsal üretim deseni sayesinde yıl içinde hem iş gücünün aylara dağılması hem de gelişecek tarımsal sanayi sayesinde işsizlere iş, halkımıza da sağlık açısından çok yararlı olan yeni meyve türlerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bunun için çalışılacaktır.

 

Bu yüzden Ordu İli Gölköy İlçesinde bölge için hatta Türkiye için yeni olan ve çoğu üzümsü meyvelerden oluşan Nuhoğlu Vakfı Gölköy Örnek Meyve Bahçesi tesis edilecektir.

 

Proje, Gölköy’de Nuhoğlu ailesine ait Bardakçı mevki üzerindeki arazide uygulamaya geçirilecektir. Gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 

Benzer projeleri vakfın faaliyet alanı içerisinde bulunan illere taşımak için temsilciliklerimizle ortak çalışmalara başlanmıştır.

 

BAHÇEMİZE İLGİ YOĞUN

 

Amacımız çalışmalarımız sonucunda yöre insanına, tarıma ve ülkemize katkıda bulunmak olduğu için çalışmalarımızı ve aldığımız neticeleri paylaşmak bizlere keyif veriyor. Bahçemizin, çalışmamızın model olarak alınması, gelen ziyaretçilerin memnun şekilde bahçemizden ayrılmaları bizleri mutlu ediyor, şevk veriyor.

 

Bugüne kadar pek çok ziyaretçimiz oldu. Çalışmamız birçok çalışmaya kaynak oldu. Yeni projeler, araştırmalar başlattı. Tarıma, organik tarıma, modern tarım tekniklerine yöre insanının dikkati çekildi.

 

Gerek çevre il ve ilçelerdeki ziraat odalarının, tarım müdürlüklerinin, şirketlerin, yatırımcıların düzenlediği turlar, inceleme gezileri gerekse bireysel ziyaretler ilçeye de canlılık getirdi. İlçe halkını bu açıdan da memnun etti.

Net sayfamız hazırlanıyor.

 

Projemizin hikâyesi, projede yer alan meyveler, projenin seyri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir net sayfası hazırlığı içerisindeyiz. Kısa sürede tamamlamak için çalışıyoruz. Net sayfamızın projemizin sonuçlarının açıklandığı, bahçemiz üzerinden organik tarım ve modern tarım tekniklerinin tanıtıldığı bir bilgilendirme platformu, çiftçilerin, ilgililerin, öğrencilerin katılacağı, fikir alış verişlerinin yapıldığı bir paylaşım alanı olması amaçlanıyor.

 

Sitemizde, proje sonucunda elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bölgeye en iyi uyum sağlayacak tür ve çeşitleri açıklayacağız.

 

Örneğin bahçemizde şu anda maviyemişin (blueberry) 9 çeşidi deneme kapsamındadır. Proje kapsamında bu çeşitlerin öncelikle kendi aralarında verim ve kalite analizi yapılacak ve bu analiz ve değerlendirmelerin sonunda bölgeye en uygun çeşitler tespit edilecektir. Ardından en uygun çeşitlerin verim değerleri fındık ve çayla kıyaslanarak öngörüler hemşerilerimiz ve ilgililerle paylaşılacaktır. Bahçemizden aldığımız veriler doğrultusunda tespit edeceğimiz tür ve çeşitleri açıklamak, elde ettiğimiz bilgileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Adresimiz www.meyvebahcemiz.org olacak Aynı zamanda siteye www.nuhoglu.org adresinden de erişim sağlanacaktır.