Of-Hayrat Derneğinde Mezarlık projesi nedeniyle
.

Tüzük değişikliği için genel kurul düzenledi

Genel kurul divan üyeleri; Başkan Av. Aziz Nuhoğlu,  üye; Suat Saral, Üye;Fikret Vural
09 Ekim 2011 Pazar günü 15.30 da Of-Hayrat derneği restoran salonunda  gerçekleşen toplantıda Mustafa Saral, Dr. Zafer Nuhoğlu, Ruhan Çakıroğlu, Niyazi Musaoğlu,  Celal Yıldırım, Sami Kılıç, Mustafa Hacıbektaşoğlu, Ali Öztel teklif edilen tüzük değişikliği lehine ve aleyhine söz aldılar.

Derneğe ait 72 dönümlük arazinin mezarlık olabilmesi için taşınmazın tamamının İBB mezarlıklar müdürlüğüne bağışlanması gerektiği, Bu bağış sonucu arazinin %50 kadarı dernek adına tahsis edileceği, Derneğin ise 500 TL den hemşerilerimize satılacağı beyan edildi.
Tüzük tadilatı ve yetki alımı için gerçekleşen genel kurulda Uzun tartışmalar sonucu yönetimin istediği değişiklik ve yetkiler alınmış oldu.
Bu yeni duruma göre yönetim genel anlamda dernek adına menkul ve gayrimenkul alım, satım, devir, bağış yapabilecek.

Teklif hakkında söz alan Niyazi Musaoğlu Derneğin Arnavutköy bayalı köyü dâhilinde bulunan 72 dönümlük mezarlık alanının 3. Köprü güzergahına 500 metre mesafede olduğunu, Ayrıca İstanbul’un yeni yapılanmasının Şehrin batısına doğru taşındığını, Kayabaşı-Taşoluk – Terkos civarında 3-5 milyonluk yeni yerleşim alanı planlandığını, günümüzde bu planın adım, adım hayata geçirildiğini beyan ederek, Bu arazinin 5-10 sene daha atıl bırakılmasını, on yıl sonra şu anki değerinin elli misli değere sahip olacağını beyan etmesine Ruhan Çakıroğlu, Zafer Nuhoğlu, Hasan Çakıroğlu destek verdi.

Mevcut durumu yönetim adına takip eden Dernek başkan yardımcısı Sami Kılıç biz bu proje için göreve geldik, bu yetki verilmezse biz yokuz dedi, aynı tepkiyi başkan Mustafa Saral’da beyan etti.
Lehte ve aleyhte yapılan tartışmaları divan başkanı Av. Aziz Nuhoğlu yönetmekte zorluk çekti, açık oylama ile yapılan genel kurulda birçok tüzük ve hukuk hatası yapıldığını iddia edenler oldu.
Başından sonuna videoya aldığımız genel kurul seyredildiğinde konuya hâkim kişiler genel kurul hakkında daha sağlıklı karar vermiş olacaklardır.

Sonuna kadar takip ettiğimiz genel kurulda kişisel düşüncemiz Niyazi Musaoğlu’nun teklifinin doğru olduğu şeklindeydi. Evet bu arazi mezarlık için alınmıştı, Çünkü o devirde İstanbul’da mezar yeri bulmak zordu ve pahalıydı.
Geldiğimiz günümüzde İstanbul’da artık mezarlık sorunu kalmamıştır, İBB bu konuda çok cazip koşullarda cenaze işlerini yerine getirmektedir.

Bu arazi çok kısa zaman sonra konut alanı, eğitim tesisi alanı olarak önemli bir değer kazanacaktır. Mezarlık olarak burayı değerlendirmek bizlere de doğru bir karar olarak gelmedi.

Ayrıca Buradan mezar yeri almak için derneğe 500 TL veren hemşerilerimiz İBB Mezarlıklar müdürlüğüne kaç para ödeyecektir. İBB Başkanlığı emlak vergisi gibi mezarlık vergisi uygulaması başlatacağını açıkladı, Bu kendi arsamız üzerindeki mezarlığımıza mezarlık vergisi ödeyecek miyiz?
Hazırlık aşamasında olan taslağa göre beş yıl mezarlık vergisi ödemeyenlerin mezarları başkasına satılabilecektir. İBB bu mezarlığın tapusunu bize vermiyor, kullanım hakkı veriyor, ileride bu hakkımızı elimizden alınmayacağının garantisi yok denildi.

Bu gerçekler doğrultusunda 5-10 yıl daha beklenmeli, mevcut hak sahiplerine yeni oluşumdan ikna edici haklar verilmeli diye düşünüyoruz. Bu derneğimizin daha geniş imkanlara kavuşması için önemli bir karardır, Rant planlaması değildir, Çünkü dernek gelirlerinin birilerinin cebine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

 

GENEL KURUL TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve YETKİ VERİLMESİ OYLANIYOR
 
 
NİYAZİ MUSAOĞLUNUN KONUŞMASI
 
 
RUHAN ÇAKIROĞLU KONUŞMASI
 
 
Dr. Zafer Nuhoğlu Konuşması
 
 
HASAN ÇAKIROĞLU KONUŞMASI
 
 
CELAL YILDIRIM KONUŞMASI
 
 
SAMİ KILIÇ ELEŞTİRİLERE CEVAP VERİYOR
 
 
NİYAZİ MUSAOĞLU 2. KONUŞMASI
 
 
Facebookta genel kurul resimleri için tıklayın