İyidere cimil dağı eteklerinden görünümler, zeminde ise şifalı ılıca suyunun  kaynak yeri,ve deneme havuzları, Aşağıda ise Maçka şimşirli köyüne giderken yolda çektiğim resimler, Yeni barajdan görünümler, Sümela manastırından farksız Kızlar manastırı, Karadenizin bakir köy yollarından görünümler
Hayratta pekmez yapımı için topladığımız
üzümler, henüz fazla olgunlaşmadılar.
önümüz bayram İstanbul'a gitmemiz
gerektiği için böyle oldu, zaten üzümler
olmadığı için pekmez ekşi oldu
Maçka civarında yapılan barajın
inşaatından görünümler.
Trabzon içme suyunu ileride bu barajdan alacak
Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı):
Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı): Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı):
 

Gregorius Peristera(Kuştul-Hızır İlyas manastırı):
Bu manastır, Trabzon'un Esiroğlu beldesinin galyan diye adlandırılan bölgede kuştul (şimşirli) köyündedir.Ulaşım Esiroğlu beldesine  giderken soldaki galyan vadisini takiben ulaşılır.Vadinin tabanından dirsek şeklindeki kaya üzerine oturtulan yapı, kale gibi,vadiye hakim bir tepede kurulmuştur. Maçka yolu üzerinde ve bağımsız bir amir gücüne sahip olan, üçüncü manastırdır.M.S.752 yılında kurulduğu söylenen bu manastır 1203 senesinde yağma edilip, terk edildi. Ama 1393 senesinde tekrar kurulup 15.yüzyılın başında yine görkemli eski önemini kazandı. 1904 yılında çıkan büyük bir yangınla harap olduktan sonra bir daha inşa edilmiştir.
Bu manastır da Trabzon bölgesindeki diğer manastırlar gibi kutsal bir mağara ve ayazmanın etrafında kurulmuştur.