Mekke   Kabe-i muazzama


Medine-i Münevvere  ortada mescidi nebi

Mescidi nebi  ve Hz. Muhammed s.a.v. turbesinin kubbesi


İslamiyetin ilk namaz kıblesi Mescidi Aksa

Mescidi  aksa nın bir başka resmi


Mescidi Sahra
Halk arasında burası mescidi aksa olarak bilinir.
 bu yanlış son yıllarda düzelmeye başladı  Bu mescidin  bir başka adı ise Ömer mescidi dir.

Mescidi Aksa'da  Ömer mescidi içinde bulunan Muallak Taş
Hz. Muhammed s.a.v.  bu taşın üzerinden Miraç'a yükselmiştir.