KIYMETLİ SÖZLER

 1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
 2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
 3. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
 4. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 5. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 6. Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 7. İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 8. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 9. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 10. İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 11. Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 12. Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 13. Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

14.  Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh

15.  Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

 1. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh
 2. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh
 3. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh
 4. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
 5. Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
 6. İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
 7. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
 8. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh
 9. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh
 10. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh
 11. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh
 12. Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
 13. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ
 14. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
 15. Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
  Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
  Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
  Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
 16. Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
 17. İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
 18. Hangi dağa tırmansam, muradım ötesinde;
  Murad, bugün yerine her günün ötesinde... N.F.K. ÇİLENAME
 19. İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens
 20. şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır
 21. Sözü dost, özü düşmandan usandım.
  Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
  Herkesin kahrı çekilir ama;
  Ben davasız Müslüman'dan usandım.
 22. Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan 
  Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan 
  Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
  Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan
 23. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
 24. Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette
 25. Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
 26. Güneşin yüzey ısısı 6000 kelvin derecedir. Bu sıcaklıktaki bir toplu iğne başı, insanı 150 kilometreden öldürebilir.
 27. Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş : 
  Ben daha bulûğa ermedim! 
  insan veliliğe erince baliğ olur; 
  Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
 28. Gezdim Halep ile Şamı
  Eyledim ilmi talep
  Meğer ilim bir hiç imiş
  İllâ edep illâ edep.
 29. Bize bir nazar oldu
  Cumamız Pazar oldu
  Ne olduysa azar azar oldu!
 30. Evladım; biz insanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır
 31. Kalbiniz üç şeyin evi olsun: Aşkın, ümidin, imanın.
 32.  
 33. Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi?
 34. Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa
 35. KURTULUŞ İSLAM'DADIR; İSLAM'DA! DOĞRU YOL ÇOK YAKININIZDA HATTA KALBİNİZDE GÖMÜLÜ DURUYOR. O GÖMÜYÜ ORADAN ÇIKARIN!!!
 36. Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim
 37. Dost istersen ALLAH yeter 
  Yaren istersen KUR'AN yeter 
  Mal istersen KANAAT yeter 
  Düşman istersen NEFİS yeter 
  Nasihat istersen ÖLÜM yeter
 38. Bu gününü düşünme
  Dün geçti, Yarın var mı?
  Gençliğine Güvenme!
  Ölen hep ihtiyar mi?
  Ya İslam`da erirsin
  Ya inkarda çürürsün
  Yol Mezarda bitmiyor
  Girdiğinde görürsün
 39. "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein
 40. "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein
 41. "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein 
 42. Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio
 43. İnsan inanır ve  inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER
 44. Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER
 45. Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
 46. Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
 47. İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
 48. Son kırk yıl içinde, biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Onbinlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuarlardaki uzun çalışmalara adadılar... Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra, tek bir sonucu veriyordu: 'Tasarım' Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı... Ama hiç bir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü, bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Michael j. Behe - Darwins Black Box: The Biochemical Challange to s. 232-33
 49. Küçük insanların gururu büyük olur.
 50. Her şakada gerçek payı vardır.
 51. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.