İSTANBUL'DA KURULU BULUNAN TRABZON İLE İLGİLİ DERNEKLER
TÜRKİYEDEKİ TRABZON DERNEKLERİ

www.hayrat.net   a@hayrat.net    www.ofhayrat.com   


DERNEK ADI                                                                   BAŞKAN:  ADI SOYADI.......DERNEK TELEFON
Of-Hayrat kültür yardımlaşma derneği (Anadolu yakası)...Mehmet tekin uzunal.0216 3462229 ..
(Resim )
Of-Hayrat kültür yardımlaşma derneği  ve Vakfı.................Ruhan Çakıroğlu  0212/631/62/05   (Resim)
Of - Hayrat Dernekleri bina resimleri

Beşiktaş Trabzonlular derneği.......................................... Seyfi Erbaş .....0212 236 62 /0212 2361561
GSM:0532 2742447  0505 926 0844 www.b-trabzon.com
Of-Hayrat Birleşik Makililer Kültür ve yardımlaşma derneği ...İdris Türk ....0212 5529961 GSM:0532 4530965

Ağasar Şalpazarlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği.......... Kemal Bektaş   ..... 0216 311 7298
Ağasarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ..................Mahmut Komut ..0216 423 30 69
Ağırtaş Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği.................... Muzaffer Öztürk ..0216 311 23 29
Akçaabat Taşocağı Kültür ve Yardımlaşma Derneği ..............Hüseyin Cebeci ..0216 452 43 13
Akçaabatlılar Kültür Day. ve Yard. Derneği..............................Orhan Gedikli ..0212 588 13 25
Aktaş Yaylası Kültür, Dayanışma Derneği.....................    ....
Mehmet SAYAL .0216 318 79 99 0216 321 53 59
Arsinliler Kültür ve Yardımşalma Derneği.....................................Nuri Uzun... 0212 629 02 49
Bahçelievler Trabzonlular Derneği ........................................Mustafa Aydın ..0212 553 95 56
Beşikdüzü kültür ve yardımlaşma Derneği.................................Fazlı Zengin ..0216 327 11 25
Beşikdüzü Öğretmen Okulu Mezunları Derneği.........
Ali Tuncay Cora ..0212 613 82 95-0532 547 44 28
Büyükçekmece Tonyalılar Kültür Day. ve Yard. Derneği.........Musatafa Yazıcı ..0212 881 22 51
Çamlıca Köyü Kültür Day. Ve Yard. Derneği .....................Muhammet Yamaç ..0216 318 95 81
Çarşıbaşı Kültür ve Yard. Derneği............................................. Tahsin Usta ..0212 532 81 88
Çaykara Kültür ve Yard. Derneği ........................................... Reşat Cevahir .0212 531 98 07
Doğancı KÖyü Day. ve Yard. Derneği ......................................Fikret Uygun ...0216 422 26 61
Doğu Karadenizliler Kültür ve Yard. Derneği .............................Hasan Aydın ..0216 389 61 61
Dorukkiriş Köylüleri Kalkın. Yard. ve Güzelleştirme Derneği ........Fahri Durmuş 0216 422 26 61
Düzköy İlçesi Kültür ve Yard. Derneği.................................... Mustafa Demir..0212 564 64 80
Fidanbaşı Köyü Kültür Yard. ve Kalkındırma Derneği .................Osman Aşkın..0216 451 38 18
Geyikli Beldesi Kültür, Sosyal ve Yard. Derneği ................Muzaffer Bayraktar..0216 422 39 47
Gürpınar Karadenizliler Kültür ve Yard. Derneği ................Hüseyin Karadeniz..0212 880 29 46
Hamsiköylüler Kültür ve Yard Derneği ..................................İbrahim Kurnaz..0212 434 02 08
Kasımağzı Köyü Kültür ve Yard. Derneği.................................. Ali Demirtürk..0216 422 24 65
Kurfalı Mah. Trabzonlular Kültür ve Yard. Derneği ...................Ahmet Zengin ..0216 309 91 61
Maçka Bakımlı Köyü Kültür ve Yard. Derneği .............................Faruk Keskin..0212 294 54 76
Maçka Örnekalan Köyü Kültür ve Yard. Derneği ..........................Davut Kaya ..0212 632 06 66
Maçka Sevinç Köyü Kültür ve Yard. Derneği..........................Muammer Aydın..0212 513 29 02
Maltepe Trabzonlular Kültür ve Yard. Derneği.........................Sami Özkanca ..0216 383 57 93
Of- Hayrat Aşağı Kışlacık Köyü Kültür ve Yard. Derneği ........Yakup Ayazoğlu ..0212 631 94 88
Of- Hayrat Balaban - Hamzalı Köyü K. ve Yard. Der.Hamza Yüçel   0212 581 8785   ofbalaban@veezy.com    
Of- Hayrat Dağönü Köyü K. ve Yard. Der. Zihni Kaya  0532 2315432 -0212 461 39 36 www.hanlut.org
Of- Hayrat Gençlik ve Spor Klübü Derneği ..............Resul Atılgan.................... 0216 398 85 99
Sarıyer Tonyalılar Kültür ve Yard. Derneği .........Raci Yeşilbaş........................ 0212 242 28 00
Sayvançatak Köyü Yard. ve Dayanışma Derneği......... Hüseyin özdin.............. 0216 318 48 62
Sinlice Köyü Sosyal Yard. ve Dayanışma Derneği.........Hasan Uçar................. 0216 377 47 96
Sürmene Çamburnu Kültür ve Yard. Derneği.........Metin Bodur........................0212 534 87 39
Sürmene Kültür ve Yard. Derneği...................................Adnan Keleş .............0216 32705 43
Sürmene Kültür ve Yard. Derneği G.O. Şubesi ................... Osman Karcı......... 0212 619 36 35
Sürmene Oylum Beldesi Kültür ve Yard. Derneği ................. Şenol Bıyık......... 0212 325 25 82 http://www.oylumbeldesi.com
Şalpazarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ............M. Ali Demirtürk...... 0262 656 41 61
Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı Necmettin.......................Karaduman...... 0212 275 42 48
Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği ........Soysal Algan........ 0212 586 29 29 - 5897264 - 5184445 - 5181516
Türkeli Beldesi Kültür ve Yard. Derneği ........................Mehmet Bektaş...........0216 443 02 62
Ümraniye Trabzonlular Kültür ve Yard. Derneği .............Sacit Eyüboğlu........... 0216 344 20 93
Üzümözü Köyü Sosyal Ekonomik ve Kültür Day. Derneği .......... Cevat Özdemir 0216 397 14 98
VakfıKebir Kültür ve Yard. Derneği ........................Ali Rıza Birincioğlu ...........  0212 534 66 67
Zeytinburnu Of - Hayrat Kültür ve Yard. Derneği .......... Ömer Hacıömerğlu .....0212 510 61 79
Trabzonlu işadamları Derneği.......................Yusuf Şimşek ............................0216 474 22 22
Yomralılar Sosyal Ekonomik Kültür ve Day. Derneği ..........Şahin Çakır   ........   0532 335 92 79
Of Çataldere Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği .........Ali Rıza Çakır ........      0212 635 70 08-
05322472785
Hayrat ilçesi Yeniköy köyü kül.dayanışma ve yardımlaşma derneği :İrtibat Telefon No: 0535 495 90 97...0212 679 42 61  3 hat zeytinburnu

Listedeki değişiklikleri ve yeni kayıtları   EMAİL ve Telefon ile   tarafıma bildirirseniz sevinirim teşekkürler
a@hayrat.net    0535 746 55 48