Prof.M.Nevzat Gözaydın
 (Türk dil kurumu yön. kurul. üyesi)

Prof.Dr Reşit ÖZKANCA
KAYSERİ MELİK ŞAH ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRÜ

Em.İmam hatip,Yazar Mahmut ustaosmanoğlu

Haşim albayrak
eğt. arş. yazar

Araştırmacı yazarımız
Adil Sarmusak

Doç.Dr.İsmail Demircioğlu