Telefon     :  (0362) 457 60 20 - 5118
E-Posta     : resitozk@omu.edu.tr

Prof.Dr Reşit ÖZKANCA
KAYSERİ MELİK ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
 
   ÖZGEÇMİŞ...
 
01.01.1963 YILINDA Trabzon’un Hayrat ilçesinde doğdu. İlkokulu Hayrat Merkez ilkokulu’nda, orta okulu yine Hayrat Merkez Orta Okulu’nda tamamladı. Lise öğrenimini Trabzon Endüstri meslek lisesi’nde 1977 1980 yılları arasında tamamladı. 1982-1986 yılları arasında Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü tamamladı.  1987 yılında aynı fakültede Araş.Gör. olarak göreve başladı. Aynı yıl Fen Bilimleri Enstitüsünün açmış olduğu Yüksek Lisans sınavını kazanarak “ Orta Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kumullarının flora ve vejetasyonu” konulu yüksek lisans tezini 1987-1989 yılları arasında  tamamladı. 1989-1993 yılları arasında YÖK bursu ile İngiltere’nin Warwick Üniversitesi’ne gönderildi ve doktora çalışmasını “Survival and physiological status of Escherichia coli in lake water under different nutrient conditions” konulu tez çalışmasını yaparak tamamladı. Doçentlik Dil sınavını (ingilizce) Mart, 1994 yılında girmiş olduğu sınavda kazandı. 1994 yılında Yrd.Doç olarak atandı.

1996 yılında girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanarak GENEL BİYOLOJİ (Mikrobiyoloji Bilim Dalı) Üniversite Doçentliği ünvanına layık görüldü. 1994 yılından beri Ondokuz Mayıs Universitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 5  projeyi tamamladı ve 1 projesi halen devam ediyor. Buna ek olarak 03.05.2002 yılından başlamak üzere 30 ay süreli TÜBİTAK Projesi yürütücülüğünü yapmaktadır. Proje 2004 yılında tamamlanacaktır. 01.03.1996-31.05.1996 tarihleri arasında Warwick Üniversitesi (İngiltere) tarafından  öğretim üyesi olarak ziyaretçi öğretim üyesi statüsünde davet edildi. Bu davetle ilgili finansal destek Royal Society tarafından burs ile desteklendi.

Öğretim Üyeliğine atandığı 1994 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversite’sinin değişik birimlerinde idari ve akademik görevlerde bulundu. Bunlar arasında Dekan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı (2 ayrı birimde), Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği,  Tez Yerlilik Jürisi Komisyon Üyeliği, ÖSYM İl Temsilci Yardımcığı, Tez Danışmanlıkları yapmıştır. Ayrıca 4 yüksek lisans öğrencisi mezun etti. 3 uluslararası konferansa katıldı ve bir tebliğ ve bir bildiri sundu, diğerine dinleyici olarak katıldı. 18 Yurtiçi kongre ve sempozyumda bildiri ve poster sunusunda bulundu.  Halen 3 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi çalıştırmaktadır. Şu ana kadar 7 yurt dışı olmak üzere toplam 28 det basılmış orijinal makalesi mevcuttur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır.

2010 yılında sılai Rahim yapan Özkanca hakkında ofhavadis.com sitesi  haberi aşağıda:

2008 yılında kurulan ve 2009-2010 sezonunda eğitim vermeye başlayan Kayseri Melikşah Üniversitesi, Kayseri'nin 2. üniversitesi. Boydak Grubunun mütevelli heyeti başkanlığında hizmet veren Vakıf üniversitesinin başında, Of doğumlu, Hayrat Nüfusuna kayıtlı genç yaşta Profesörlüğe yükselmiş bir akademisyen var.

1963 yılında O zaman Of'a bağlı olan Hayrat'ta dünyaya gelen Reşit Özkanca, kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Kayseri'nin 2. Üniversitesine Rektör olmayı başardı.

Fırsat buldukça tatilini doğduğu topraklarda geçirmeye gayret eden Özkanca, tatil için geldiği Of'ta gazetemizi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Özkanca, bölgemizdeki üniversite adaylarını üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyacaklarını belirterek, Oflu ve Hayratlı öğrencilerin tercihlerinde Melikşah üniversitesini de değerlendirmelerini istedi.

1982 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde Biyoloji Bölümü öğrenciliği ile başlayan serüven, 2009 yılında profesörlüğe kadar uzandı. Geçen yıl Melikşah Üniversitesinin Rektörlük teklifini değerlendiren Özkanca, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'nın da onayıyla Melikşah Üniversitesinin kurucu rektörü oldu.

Reşit Özkanca Kimdir?
1963 yılında Hayrat'ta doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Hayrat'ta tamamladı. Lise öğrenimini Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında kazandığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünü 1986 yılında tamamladı. 1987 yılında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1989-1993 yılları arasında YÖK bursu ile İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1994 yılında Yrd.Doç olarak atandı. 1996 yılında girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanarak Genel Biyoloji (Mikrobiyoloji Bilim Dalı) Üniversite Doçentliği ünvanına layık görüldü.

Öğretim Üyeliğine atandığı 1994 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversite'sinin değişik birimlerinde idari ve akademik görevlerde bulundu. Özkanca, 19 Mayıs Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2 ayrı birimde Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Tez Yerlilik Komitesi Üyeliği, ÖSYM İl Temsilci Yardımcığı ve çok sayıda Tez Danışmanlıkları yapmıştır. 24 Yurtiçi kongre ve sempozyumda bildiri ve poster sunusunda bulundu. Şu ana kadar uluslar arası indekslere giren 25 ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 11 olmak üzere toplam 36 adet basılmış orijinal eseri mevcuttur.


   YAYINLAR...


1. ÖZKANCA, R., Flint, K.P. Relation between respiratory enzymes and survival of Escherichia coli under starvation stress in lake water. Journal of Applied Microbiology, 82, 301-309 (1997)
2. ÖZKANCA,R. and Ken P.Flint. Alkaline phosphatase activity of Escherichia coli starved in sterile lake water microcosms. Journal of Applied Bacteriology. 80, 252-258 (1996).
3. Lim, C.-H., ÖZKANCA, R., Flint, K.P. The effects of osmotic stress on survival and alkaline phosphatase activity of Aeromonas hydrophila. FEMS Microbiology Letters. 137, 19-24 (1996).
4. ÖZKANCA, R. Şahin, N., Kariptaş, E. and Flint, K.P. The effect of toluidine blue on the survival, dormancy, and outer membrane porin proteins (OmpC, OmpF) of Salmonella typhimurium LT2 in seawater. (Journal of Applied Microbiology, 92, 1-8 (2002.
5. ÖZKANCA, R. Beta-Galactosidase activity of Escherichia coliunder long-term starvation, alterations in temperature, and different nutrient conditions in lake water.Int Microbiol., 5(3):127-32. (2002)
6.ÖZKANCA, R. and Flint, K.P. The effect of starvation stress on the porin protein expression of Escherichia in lake water. Letters in Applied Microbiology.35:533-537. (2002).
7.YILMAZ, VT, YAZICILAR, TK., CESUR,H, ÖZKANCA,R., MARAS, FZ. Metal Complexes of phenylpiperazine based dithiocarbamate ligands. Synthesis, characterization, spectroscopic, thermal and antimicrobial activity studies.(accepted for publication in Synthesis and reactivity in inorganic and metal chemistry Journal, (2003)
8. ÖZKANCA,R. Survival and determination of viable but nonculturable E.coli in lake water. Doga Turkish Journal of Biology, 20, 87-97. (1996)
9.
ÖZKANCA, R., Flint, K.P. The effect of antibiotics on the survival of Escherichia coli in untreated and filtered-autoclaved lake water at different temperatures. Turkish Journal of Biology, 20, p (339-350). (1996)
10.
ÖZKANCA, R. The effect of different environmental conditions on the survival of E.coli and ıts detection. XII.Kongress of Biology, 6-8 July 1994, Edirne, Turkey, Volume V, p 19-23. (1994).
11. ÖZKANCA, R., Saniç,A., Gunaydın, M. Detection problems of indicator and pathogenic bacteria in the aquatic environments. A review . J. of KUKEM , cilt 18, sayı 1, 73-82 (1995).
12.
ÖZKANCA, R., Sahin, N. The effect of chemical pollution on antibiotic resistance of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in sea water. Turkish Journal of Biology, 21, 479-485).(1997)
13.
ÖZKANCA, R., Idil, O., Sahin, N. Antibiotic susceptibility and survival of Escherichia coli  ve Salmonella enteritidis in sea water under starvation stress. Turkish Journal of Biology, .21, 471-478. (1977)
14.Sahin,N., ÖZKANCA R., Isık, K., Kariptas, E. An investigation on streptomyces species on different plant association. Journal of Sciences(Ondokuz Mayıs University), Volume, 9-10, 90-108 (1999).
15. Darcan, C., ÖZKANCA, R., Şahin, N., Işık, K. & Kariptaş, E.The effect of disinfectant chemicals on outer membrane protein synthesis of Escherichia coli ML30 and Salmonella typhimurium LT2 in sea water. J.of Biyoteknoloji . Volum 25 (2), S 57-66. (2001).
16. ÖZKANCA, R.The role of starvation stress proteins in bacterial survival strategies. J.of KUKEM, 20, 37-48 (1997).
17.
ÖZKANCA,R., Flint, K.P. The effects of nutrient sources on the growth and survival of Escherichia coli in lake water. Turkish Journal of Biology, 19, 377-390 (1995).
18.
ÖZKANCA,R., Ken P.Flint. Changes in protein patterns of Escherichia coli under starvation stress. Turkish Journal of Biology, 19, 399-406 (1995).
19. Isık, K., Kariptas, E., Sahin, N., ÖZKANCA, R. Fatty acid composition of some Nocardia strains using pyrolysis Gas Chromotography. Journal of Sciences(Ondokuz Mayıs University), Volume v. 9-10, 29-42 (1999).
20.Kariptas, E., Isık, K., Sahin, N. ve ÖZKANCA,R. Variation of Carbohydrate composition of Rhodococcus ruber with different growth conditions. Journal of Sciences(Ondokuz Mayıs University), Volume, 11(1), 61-75, 2000.
21. Kariptas, E., Isık, K., Sahin, N., Ward, A.C & ÖZKANCA,R. The analysis of Rhodococcus ruber in different growth conditions using Pyrolysis Mas Spectrometry (PyMS). Turkish J. of Biology 24: 1-8  (2000).
22. Şahin, N., İlknur, Y., Işık, K., Kariptaş, E.& ÖZKANCA, R. Isolation and Numeric taxonomy of NNeutrophilic-Mesophilic. J of Biyoteknoloji Volum 25 (1) 1-5. 2001.
23. Sahin, N., Öztürk,E. Isık, K., Kariptas, E.& ÖZKANCA, R. Selective isolation and numerical classification of noval thermophilic Streptomycetes. Turkish J. Biology. (Bio-0105-1 koduyla yayına kabul edildi). 2001
24..Kılınç, M., ÖZKANCA, R. Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının florası. Doğa-Tr. J. of Botany, 15, 314-327 (1991).
25. Kılınç, M., ÖZKANCA, R., Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının vejetasyonu. Doğa-Tr. J. of Botany. 15, 328-348 (1991).
26. Kılınç, M., Karaer, F., ÖZKANCA, R. A new record of flora of Turkey. Doğa-Tr. J. Botany, 15, 197-200 (1991).
27. Kılınç, M., Karaer, F., ÖZKANCA, R. New floristic records from square (A5 karesinden yeni floristik kayıtlar). O.M.Ü Fen Dergisi., 3, (1) 138-151 (1991).

GERİ