ARAŞTIRMACI TARİHÇİ ÖĞRETMEN HAŞİM ALBAYRAK

Eğitimi:

    İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul Fatih’te okuduktan sonra 1978-1982 yılları arasında Trabzon Yüksek Öğretmen Okulu Tarih Bölümünde lisans tamamladıktan sonra 1992-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Spor Yönetimi” alanında yüksek lisans tamamlayarak Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı oldu.1999 dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu’ nda İstanbul Saha Komiserliği yapmaktadır.

       Doğma büyüme olarak İstanbul Fatih’te oturur,1982 yılında evlenmiş olup  iki kız çocuğu babasıdır. 

   Mesleki çalışmaları:

     Haşim Albayrak 1982 yılında Amasya Endüstri Meslek Lisesi’nde Tarih öğretmeni olarak göreve başladıktan sonra Şubat 1986 itibarıyla aynı okuldaki Teknik Müdür Yardımcısı iken İstanbul Pertevniyal Lisesi Tarih öğretmenliğine başladı.1987 yılından sonra Eyüp Otakçılar Lisesi’ne atandı.1990 yılında askerliğini kısa dönem yaptıktan sonra 1991 yılında Fatih Vatan Lisesi’ne atandı.1996 yılında Fatih Kız Lisesi’nde Tarih öğretmenliğine başlayan Haşim Albayrak,1998 yılında Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına getirildi.Aynı yıl kurulmasına başlanan İstanbul Cumhuriyet Eğitim Müzesi Kurucular Kurulu Komisyonunda görev alarak müzenin kurulmasına katkıda bulundu.1999 yılında adı geçen müzenin araştırmacısı olan Haşim Albayrak aynı yılın sonuna doğru müzenin yönetimine getirildi.O tarihten bu yana müze müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Akademik çalışmaları:

  1-  Haşim Albayrak,Yüksek Lisans sırasında “Trabzonda Sporun Gelişmesinde etkili olan Etnoğrafik Faktörlerin Ortaya Konması adlı 188 sayfalık yüksek lisans tezini 19994 yılında M.Ü. üst kurulunda tez olarak kabul ettirdi.

   2-İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı İstanbul Eğitim Belgeseli adlı 587 büyük boy sayfalı kitabın yazı kadrosunda yer alarak kitaptaki yaklaşık 200 sayfalık “eğitim tarihi” bölümünü hazırladı.

Yayınlanmış eserleri:

   1-Of ve Çaykara (derleme)  1984 Amasya

   2-Of ve Çaykara –1- 1986 yılı Ankara basımı

   3-Of ve Çaykara        1991 yılı İstanbul basımı

  4-Fıkralarla Konuşan Karadeniz –1- 1992 İstanbul

   5-Fıkralarla Konuşan Karadeniz –2- 1996 İstanbul

   6-Fıkralarla Konuşan Karadeniz –3- 1997 İstanbul

   7-Öztürkçe Karadeniz Fıkraları –1-  1998 İstanbul

   8-Öztürkçe Karadeniz Fıkraları  -2-  1999 İstanbul

   9-Temelsiz Karadeniz Fıkraları –1-  2000 İstanbul

  10-Temelsiz Karadeniz Fıkraları –2- 2001 İstanbul

   Yayına hazır çalışmaları

   1-Trabzon’da Spor ve Trabzonspor  1996 yılında hazırlıkları bitti.

    2-Buğu Gözlüm (roman)

    3-Lekeli Kız       (roman)

    4-İlham Perisi     (öykü)

    5-1916 Of’taki Rus Savaşları (tarih derlemeleri)

    Konferansları

1-     Trabzon’da İlkçağ dönemi (Haziran 2000 de İstanbul Of Hayrat KYD lokalinde)

2-     Of’ta İslamlaşma Hareketleri (Kasım 2000 de İstanbul Dağönü Köyü dernek lokalinde)

3-     Of’ta Ruslarla yapılan savaşlar ve 1916 Muhacirlik Hareketleri (İstanbul Ümraniye Belediye Düğün Sarayı’nda 28.2.2001 tarihinde)

4-     Trabzon’da ilk ve ortaçağdaki Türkleşme Faaliyetleri (Nisan 2002 de Of Aşağı Kışlacık Köyü Dernek Lokalinde)

   Basın ve yayın çalışmaları

      1-1986-1991 yılları arasında İstanbul’da aylık çıkan Konuşan Karadeniz adlı derginin yayın danışmanlığı,imtiyaz vekilliği ve yazarlığı

      2-1996-1999 yılları arasında İstanbul’da aylık olarak çıkan Bordo Mavi adlı dergide yayın danışmanlığı ve yazarlık,

     3-1991 de Of’ta çıkan Çaydeniz adlı gazetede yayın danışmanlığı ve yazarlık

     4-1996-1998 de İstanbul’da çıkan Karadeniz Doğuş adlı gazetede yayın danışmanlığı ve yazarlık

     5-1998-1999 da İstanbul’da çıkan Konuşan Karadeniz adlı gazete kuruculuk yayın danışmanlığı ve yazarlık,

     6-İstanbul’da yayınlanan Radyo Fresh adlı radyoda 1988 yılında beş aylık günde ikişer saatlik “Konuşan Karadeniz” adlı radyo programı yapım ve sunuculuğu

    7-İstanbul’da yayınlanan Radyo Ses adlı radyoda 1999 yılında altı  ay boyunca günde ikişer saatlik “Konuşan Karadeniz” programı yapım ve sunuculuğu,

    8-İstanbul’da yayınlanan Radyo Atak  adlı radyoda kısa bir dönem “Konuşan Karadeniz” adlı radyo programı yapım ve sunuculuğu.

    9-İstanbul’da eğitim ile ilgili yayınlanan bir çok dergi ve gazetede yazarlık

   10-Bir çok gazete ve dergide yazarlık yaptığı gibi Haşim Albayrak ile ilgili olarak birçok dergi ve gazetede haberler çıkmıştır.

    Sosyal aktiviteleri

    1-Of ve Hayrat Kültür Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nde üyelik ve 1996-1999 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu

     2-Of-Hayrat Spor Kulübü kurucu üyeliği ve başkan danışmanlığı

     3-Trabzon Dernekler Birliği kurucu komite üyeliği ve başkan danışmanlığı

     4-İstanbul Saha Komiserleri Derneği üyeliği

     5-İstanbul Cumhuriyet Eğitim Müzesi derneği kuruculuğu ve başkan danışmanlığı

   Yeni çalışmaları

  1- Son zamanlarda sürekli olarak Karadeniz’de gündemde tutulmaya çalışılan Pontos faaliyetlerine karşı tez olarak Trabzon ve çevresindeki şehirlerin tarihlerinde Pontos’un yeri ile ilgili akademik çalışmalar,

  2-Ordu’dan Artvin’e kadar tüm Doğu Karadeniz köylerinin 1933 yılı istatistiklerine göre orijinal köy adlarının tespiti,bu adlardan yurdumuzun başka şehirlerindeki aynı adlar varsa onların tespiti,bu adlardan sülale veya soyadı varsa onların tespiti ile ilgili çalışmalar ile bu köy adlarının ne kadarının Yunanca yada  Pontos Rumcası veya Rusça olduklarının tespiti ile ilgili çalışmalar

Düzenlenecek Konferans konuları

    1-Yunanlılar gelmeden önce Doğu Karadeniz’de yaşayan insanların varlıkları ve kimlikleri

     2-Yunanlılar geldikten sonra Yunanlılara göre Doğu Karadeniz’de yaşayan Yunanlı olmayan topluluklar,

     3-Doğu Karadeniz’de Pers ve Helenistik dönem etkisi

     4-Doğu Karadeniz’de kurulan Pontos Krallığı ve bu krallığın Yunanlılarla alakalarının olmayışı,

     5-Romalılar ve Bizanslılar Döneminde Doğu Karadeniz’de Yunalıların ve Türklerin etkileri (Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen Türkler)

      Rum sözünün Yunanlı olmadığının ispatı

     6-Trabzon Rum İmparatorluğu dönemi ve bu dönemde Türklerin etkinlikleri

     7-Kafkas kökenli kavimlerin Doğu Karadeniz bölgesine etkileri

     8-Doğu Karadeniz Bölgesinde İslamlaşma ve iskanlaşma faaliyetleri (Osmanlılar dönemi)

     9-XX.yüzyıl başlarında bölgedeki Rumlaşma politikası

    10-Genel değerlendirme ve sonuç

    11-Soruların cevaplandırılması ve belgelerin ibrazı