Basından Mahmut Usta Osmanoğlu K.S.

    İslam Dininin  yeryüzünde bütün insanlara ulaşması ile ilgili olarak hepimiz sorumluyuz.
    Bilhassa Arapça'yı bilmeyen toplumlarda bu görev çok daha önem kazanmaktadır.
    Çağımızda gördüğümüz gibi toplumların kullandığı dil ve kültür terimleri çok sık asimle olarak değişmektedir.  Bu tehlike karşısında Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yeni nesillere anlatmak başlı başına bir görev olmaktadır.
    Yaşadığımız ülke kuruluşundan hemen sonra laiklik ilkesini benimsediği için bütün dinlere karşı eşit mesafede ve müdahale konumunda değil. Devletin sonralarda kurmuş olduğu Diyanet işleri başkanlığı ise dini yeni nesillere öğretmek yerine sadece Sünni Müslümanlara  camilerde cemaatle namaz kıldırma memurluğu olarak algılanmış ve günümüze kadar böyle süre gelmiştir.   Allah'ın insanlara hayat nizamı hükümleri olarak gönderdiği kitap Kuran-ı kerimi anlamak ve anlatmak sivil toplum örgütü olan cemaatlere görev olmuş .
     Bu sivil toplum örgütleri tarihten gelen ilim ekol silsilelerini takip etmiştir. Yeni Türkiye cumhuriyeti hükümetleri  bu ekolleri tarikat adı altında örgütlenmelerini yasaklayınca  Bu tarikat devamı düşünceler cami cemaati olarak faaliyetlerine devam ederek İslam'ın ehli sünnet ışığında  ülkemizde bilinmesini temine gayret etmişler.
      Bu cami cemaatlerinden bazıları çok güçlenmiş ülke içinde olduğu kadar sınır ötesi toplumlara da hizmet verme yarışına girmişler.
      Bu cemaatler genelde toplandıkları cami ve şehir ismi ile anıldıklarından tanıtımları da bu  isin olmuştur.
      İlçemizin din adamı yetiştirme konusunda Osmanlı devrinden beri haklı bir şöhreti vardır. Of,Çaykara,hayrat tarihte bütün Osmanlı sancaklarına din adamı  yetiştirirdi. Sadece Of'ta 2 medrese yüzlerce mahalle mektebi mevcuttu.
     İlçemizde Medrese eğitimi veren hacı Dursun Efendiden ilk eğitimini alan Nakşibendi tarikatı Halidi kolu son imamı Balaban Kus doğumlu   Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi  İstanbul Fatih ismailağa camiinde büyük bir cemaate dini irşat hizmeti verirken meşhur 28 şubat döneminde emekliye alınmıştır.   Kendisini sevenlerinin oluşturduğu kardeşlik zinciri bütün ülkemizi çevreledikten sonra başta Avrupa ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde  köklü cemaatlerin kurulmasına  vesile olmuştur.
    Hoca efendi sayısını kendisinin dahi belki bilemeyeceği talebe yetiştirmesi ve fıkıh alanında yazdığı eserleri ve en önemlisi çağımıza uygun olarak yeniden yorumlanarak tarih içinde içinde çeşitli cehaletlerle sokuşturulmuş başta israiliyat hikayelerinden arındırılmış . Günümüzün insanının rahat anlayacağı ( RUHUL FURKAN ) adı ile geniş bir heyet araştırması ile yazılan  30 ciltlik Kuran_ı Kerim çalışması dünyada yankı bulan en önemli eseridir.
     Halen bu tefsirin çalışmaları devam etmekte bu sıralar son ciltleri hazırlık aşamasındadır. Tefsirde Ayetler önce Arapça dili esas alınarak dil anlamı olarak tefsir edilmekte ardından günümüzün anlaşılabilir diline çevrilmekte,daha sonra bu ayet hakkında günümüze sahih kaynaklardan gelen nüzul sebebi yazılmakta, sonra bu ayeti açıklayan hadis-i şerifler, tarih içinde ayet hakkında yorum yapmış başta sahabeler,tabiin,ilk yüzyılların alimlerinin yorum ve uygulamaları ayrı ayrı verilmekte. bu hali ile son yüz yıllarda yazılmış en kapsamlı tefsir olma özelliği vardır.
     Hoca efendiye yüce Allah'tan sağlık diler bu tefsiri bitirmesini niyaz ederiz. hayatını  böyle ulvi değerlere adayan bu mümtaz insanların kıymetini bilir bıraktıkları mirası gelecek nesillere taşıyabilirsek, taşınmasında bir taş bir basamak olabilirsek ne mutlu bizlere.
     Kendisi kesinlikle hiçbir şekilde resminin çekilmesini kabul etmediğinden,çekilmiş olanı bulanların bunu imha etmesini rica ettiğinden , sizlere buradan hoca efendinin resmini yayınlayamıyorum.
     Kendisi biraz rahatsız olmasına rağmen halen Fatih İsmail ağa camiinin yakınında ikamet ettiği için halen cemaat olarak bu camiye zaman zaman gelmektedir. kendisini ziyaret etmek isteyenler bu camiye gelmektedirler.
     Bu gün Dünyanın 40-50 ülkesinde hoca efendinin eserlerini ilke olarak benimsemiş olan cemaatler toplumlarına hizmet vermektedirler.
ŞEYH MAHMUD EFENDi (K.S.)
1931 yılında Of’da dünyaya geldiler. ilk tahsilini babası Ali Efendiyle yaptı. Hafızlığı Of’ta ikmâl etti. Bir müddet Kayseri’de Arapça okudu. Tahsilini eniştesi Hacı Dursun Efendide tamamlayarak ondan icazet aldı.