Zümer Suresi  49 . ayet
İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize ihtiyaçları için yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, "Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır yanılıyorsunuz o, bir imtihandır, fakat çokları bilmezler.
Tevbe Suresi- 54 . ayet
Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek yoksula harcamalarından başka bir şey değildir.
Rum Suresi  34 . ayet
Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım! Haydi sefa sürün; ama yakında bileceksiniz!
HADİSİ ŞERİFLER
Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır olduğu bir gündür. Yani O günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.
Hadis (İbn-I Mace)
Ben, insanları hakka çağırıcı ve Allah’ın emirlerini onlara ulaştırıcı
olarak gönderildim.Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur.Şeytan'da  Allah’ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarakyaratılmıştır.İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun DA elinde bir şey yoktur.   Hadis (İbn-I Adiyy)
.
Dilerim,   Size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız.  Ve o sese kulak verirsiniz.