Kafkas Cephesinde Şehit Olan Oflular

                             

1- İmamoğlu aile lakaplı Hüseyin oğlu 1307 H. doğumlu Ali; Trabzon Askerlik Şubesi’nden  er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında  4.9.1914 Meydan-ı Haprpte şehit düştü.[1]

2- Musaoğlu[2] aile lakaplı Ahmet oğlu 1309 H. doğumlu Halil İbrahim; Trabzon Askerlik Şubesi’nden  er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında  4.9.1914 Meydan-ı Haprpte şehit düştü.[3]

3- Kadıoğlu aile lakaplı Mustafa oğlu 1301 H. doğumlu İbrahim; Trabzon Askerlik Şubesi’nden  er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında  2 Mayıs 1916 tarihinde Karadağ Soğuksu Tepesi’nde şehit düştü.[4]

4- Velioğlu aile lakaplı Süleyman oğlu 1296 H. doğumlu Mehmet; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Sarıkamış Muharebesinde şehit düşmüştür.[5]

5- Abdi(k)oğlu aile lakaplı Ahmet oğlu 1313 H. doğumlu Mustafa; Trabzon Askerlik Şubesi’nden Teşkilat- Mahsusa eri olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 29.03.1916 tarihinde Karadağ Soğuksu Tepesi’nde şehit düşmüştür.[6]

5-Bektaşoğulları aile lakaplı Arif oğlu 1305 H. doğumlu Mustafa; Trabzon Askerlik Şubesi’nden piyade eri olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 4.03.1915 tarihinde yapılan Meydan Muharebesinde şehit düşmüştür.[7]

6-Ömeroğulları aile lakaplı Mehmetali oğlu 1297 H. doğumlu Osman; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 18.11.1915 tarihinde yapılan Korşakkaya’daki muharebede şehit düşmüştür.[8]

7-Hacıabdullahoğlu aile lakaplı Mustafa oğlu 1301 H. doğumlu Temel; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 3.11.1915 tarihinde yapılan Andek Muharebesi’nde şehit düşmüştür.[9]

8-Alemdaroğlu aile lakaplı Mustafa oğlu 1299 H. doğumlu Yusuf; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 6.5.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[10]

9- Çakıroğlu aile lakaplı Ali oğlu 1298 H. Akçaabat doğumlu Hasan; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 13.11.1915 tarihinde Hopa’da şehit düşmüştür.[11]

10- Sarıalioğlu aile lakaplı Ali oğlu 1306 H. Akçaabat doğumlu Hasan; Trabzon Askerlik Şubesi’nden Seyyar Topçu Cebel Özel Birliği eri olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 18.10.1914 tarihinde Sarıkamış Muharebesinde şehit düşmüştür.[12]

11-Alireisoğulları aile lakaplı Ömer oğlu 1310 H. Yılı  Of doğumlu Abbas; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşları sırasında hastalanarak yattığı Hilal-i Ahmer Erzurum Hastanesinde  9.6.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[13]

12-Hacı İsmail oğlu Of doğumlu Abdullah; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşları sırasında hastalanarak yattığı 18.Fırka Sıhhiye Bölüğünde 19.11.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[14]

13- Sanioğulları aile lakaplı Ahmet oğlu 1300 H.yılı  Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 25.4.1916 tarihinde 2350 Rakımlı Tepede şehit düşmüştür.[15]

14- Bilaloğulları aile lakaplı Ali oğlu Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 9.5.1916 tarihinde Tapa Sırtlarında şehit düşmüştür.[16]

14- Abdullahoğulları aile lakaplı Hacı Mehmet oğlu 1300 H. Yılı Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 9.5.1916 tarihinde Tapa Sırtlarında şehit düşmüştür.[17]

15- İbrahim oğlu 1290 H. Yılı Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 23.1.1916 tarihinde Serban Muharebesinde şehit düşmüştür.[18]

16- Topaloğulları aile lakaplı Mustafa oğlu 1313 H. Yılı Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 7.5.1917 tarihinde 2. Kolordu, 37.Fırka, Sıhhiye Bölüğünde şehit düşmüştür.[19]

17-Bekiroğulları aile lakaplı Mustafa oğlu 1313 H. Yılı Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 7.5.1917 tarihinde şehit düşmüştür.[20]

18- Mehmet oğlu 1291 H. Yılı Of doğumlu Akif; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Erzurum İnşaat İstihkam Taburunda piyade er olarak katıldığı Cebeli Köyünde Karabıyık Muharebesinde 3.11.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[21]

19-Likeoğulları aile lakaplı Tufan oğlu 1303 H. Yılı Of doğumlu Ali; Of Askerlik Şubesi’nden çavuş olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 8.10.1914 tarihinde Batum civarında Künye Muharebesinde Lazistan Seyyar Jandarma Hudut Taburunda savaşırken şehit düşmüştür.[22]

20-Küçükoğulları aile lakaplı Abdurrahman oğlu Of doğumlu Ali; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Hudut Taburunda savaşırken Sultanselim Muharebesinde 10.11.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[23]

22-Ali Osman oğlu 1311 H. Yılı Of doğumlu Ali; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Depo’da görevli iken;yaralanarak veya hastalanarak 3.Ordu Ağır Mechurin Hastahanesinde 13.8.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[24]

23-Arif oğlu 1311 H. Yılı Of doğumlu Ali; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında İlantepe Muharebesinde21.4.1916 tarihinde şehit düşmüştür.[25]

24-Seczloğulları aile lakaplı Hurşit oğlu 1306 H. Yılı Of doğumlu Ahmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Erzurum’da 17.4.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[26]

25-Hacıhasanoğulları aile lakaplı Hüseyin oğlu 1312 H. Yılı Of doğumlu Ali; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 2600 Rakımlı tepede şehit düşmüştür.[27]

26- Mustafa oğlu 1298 H. Yılı Of doğumlu Ali Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 31.10.1915 tarihinde Andek Muharebesinde şehit düşmüştür.[28]

26-Mustafa oğlu 1291 H. Yılı Of doğumlu Ali Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden Yedek subay adayı olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Hoy (İran) Muharebesinde 2.2.1916 tarihinde şehit düşmüştür.[29]

27- Kazdaloğulları aile lakaplı Tahir oğlu 1294 H. Yılı Of doğumlu Battal; Of Askerlik Şubesi’nden Jandarma er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 10.11.1914 tarihinde Porhace Muharebesinde şehit düşmüştür.[30]

28- Murtazaoğulları aile lakaplı Hasan oğlu 1291 H. Yılı Of doğumlu Bayram; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 3.11.1915tarihinde Cebeli köyünde Karabıyık Muharebesinde şehit düşmüştür.[31]

29- Hüseyin oğlu 1291 H. Yılı Of doğumlu Ali Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Erzurum İnşaat İstihkam Taburunda piyade er olarak katıldığı Cebeli Köyünde Karabıyık Muharebesinde 3.11.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[32]

30- Hasan oğlu 1295 H. Yılı Of doğumlu Behram; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Erzurum İnşaat İstihkam Taburunda piyade er olarak katıldığı Cebeli Köyünde Karabıyık Muharebesinde 3.11.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[33]

31- Şakiroğulları aile lakaplı Musa oğlu 1299 H. Yılı Of doğumlu Beşir; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Erzurum İnşaat İstihkam Taburunda piyade er olarak katıldığı Cebeli Köyünde Karabıyık Muharebesinde 3.11.1915 tarihinde şehit düşmüştür.[34]

32- Bıyıkoğulları aile lakaplı Salih oğlu 1299 H. Yılı Of doğumlu Durmuş; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 23.5.1916tarihinde Meydanı Harp’te şehit düşmüştür.[35] (Fındıkoba Köyünden).

33- Bıyıkoğulları aile lakaplı Sarı oğlu 1299 H. Yılı Of doğumlu Dursun; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 23.5.1915 te Ekşisur Gediği’nde şehit düştü.[36](Fındıkoba köyünden)

33- Cinhüseyinoğulları aile lakaplı İsmail oğlu Of doğumlu Dursunali; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 17.8.1915tarihinde 2. Seyyar Hastahanesi’nde şehit düştü.[37]

34- Hasan oğlu 1298 H. Yılı Of doğumlu Hafız Mehmet Fevzi; Of Askerlik Şubesi’nden katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 27.4.1916 tarihinde Çoruh Müfrezesi Esas Jandarma Erzurum Alayı Merkez Taburu askeri iken şehit düşmüştür.[38]

35- Cansızoğulları aile lakaplı Hüseyin oğlu 1292 H. Yılı Of doğumlu Hafız Osman; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 14.6.1915tarihinde 1.Seyyar Hastahanesinde şehit düştü.[39]

37- Bazzazoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1300 H. Yılı Of doğumlu Hafız Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden ihtiyat er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 7.4.1915 tarihinde Erzurum Hafif Mecrunin Hastahanesinde şehit düştü.[40]

38- Karahasanoğulları aile lakaplı Doğan oğlu 1310 H. Yılı Of doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 14.9.1915tarihinde şehit düşmüştür.[41]

39- Halil oğlu 1312 H. Yılı Of doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 21.5.1915 tarihinde Hınıs Hsatahanesinde şehit düştü.[42]

40- Mustafa oğlu Of doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 7.2.1916 tarihinde Felahiye Muharebesinde şehit düştü.[43]

41- Hacımehmetoğulları aile lakaplı Sadullah oğlu 1299 H. Yılı Of doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında

42-Yusuf oğlu Of doğumlu Hasan; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 2. Menzil askeri iken 28.7.1915 tarihinde Erzurum 2 Numaralı Mecruhin Hastahanesinde şehit düştü.[44]

782-43- Küçükoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1304. Yılı Of doğumlu Hüseyin Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 23.5.1915 tarihinde Eşkisur Gediği’nde şehit düştü.[45]

44- Hacıhüseyinoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1312 H. Yılı Of doğumlu Hüseyin Of skerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 08.02.1916 tarihinde 2600 Rakımlıtepe Muharebesinde şehit düştü.[46]

45. Bozoğulları aile lakaplı Halil oğlu 1312. H. Yılı Of doğumlu Hüseyin Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 21.05.1914 tarihinde Hınıs’ta şehit düşmüştür.[47]

46- Hacımustafaoğulları aile lakaplı Mehmet oğlu 1290. H.Yılı Of doğumlu Hüseyin Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Taburunun yaptığı Kavarbat Muharebesinde 13.11.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[48]

47- Bilal oğlu 1304. Yılı Of doğumlu İbrahim Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 15.7.1915 tarihinde Erzurum 2 Numaralı Mecruhin Hastahanesinde şehit düştü.[49]

48- Mehmetağaoğulları aile lakaplı Tahir oğlu 1300.H. Yılı Of doğumlu Hüseyin Of Askerlik Şubesi’nden çavuş olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 25.4.1916 tarihinde 2350 Rakımlıtepe’de şehit düşmüştür.[50] (2350 Takımlı tepe ve askerin şehit olduğu tarihteki olaylara bakılırsa Çaykara Soğanlı Dağlarının zirvesinin kastedilmekte olduğu düşünülmektedir.)

49- Zeyrencioğulları aile lakaplı Ali oğlu 1297.H.Yılı Of doğumlu İlyas Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 30.03.1915 tarihinde Yeşiltepe’de şehit düşmüştür.[51]

50- Demircioğulları aile lakaplı Mehmet oğlu 1314.H.Yılı Of doğumlu İsmail Of Askerlik Şubesi’nden sevkiyat efradından er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Niksar Menzil Hastahanesinde 19.02.1917 tarihinde şehit düşmüştür.[52] 

51-Hacı İbrahim oğlu 1310.H.Yılı Of doğumlu İsmail Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 02.11.1915 tarihinde Meydan Harbi’nde şehit düşmüştür.[53]

52- Terzioğulları aile lakaplı Hacı Ömer oğlu 1299.H.Yılı Of Bölümlü beldesi doğumlu Mahmut; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Taburunun yaptığı Burhanca Muharebesinde 25.11.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[54]

53- Bayramoğulları aile lakaplı Durmuş oğlu Of doğumlu Makdar Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Taburunun yaptığı Burhanca’nın Manastır Tepe’de 25.11.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[55]

54- Çakıroğulları aile lakaplı Ali oğlu 1312.H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 30.11.1915 tarihinde Mişki civarındaki muharebede şehit düşmüştür.[56]

55- Alemdaroğulları aile lakaplı Ali oğlu 1304H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 31.06.1915 tarihinde Meydan Harbinde şehit düşmüştür.[57]

56-İrbilikoğulları aile lakaplı Hasan oğlu 1309.H.Yılı Of Eskipazar doğumlu Mehme; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Samsun Askerlik Şubesine bağlı Samsun Menzil Hastahanesinde 08.06.1917 tarihinde şehit düşmüştür.[58]

57-Uzunhasanoğulları aile lakaplı İsmail oğlu 1292.H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Teşkilat-ı Mahsusa birliğine bağlı olarak savaşırken 27.12.1914 tarihinde şehit olmuştur.[59]

58- İlaçoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1299 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 24.04.1916 tarihinde Macuyit Yaylasında şehit edilmiştir.[60]

59- Mehmethabiboğulları aile lakaplı Mehmet oğlu 1295 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Hudut Taburunun yaptığı Kavarbat Muharebesinde 12.10.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[61]

60- Gardaloğulları aile lakaplı Mehmet oğlu 1294 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Lazistan Seyyar Jandarma Hudut Taburunun yaptığı Kavarbat Muharebesinde 12.10.1914 tarihinde şehit düşmüştür.[62]

61- Mehmet oğlu Of doğumlu Mehmet;Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Mürettep Hudut Taburundan olarak 19.08.1915 tarihinde Pasin Karakilise civarında yapılan savaşta şehir düşmüştür.[63]

62-Musa Hasan oğlu 1308 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 14.10.1914 tarihinde Zevin Muharebesinde şehit düşmüştür.[64]

63- Sarıalioğulları aile lakaplı Mustafa oğlu 1302 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 20.06.1915 tarihinde Erzurum Hafif Mecruhin Hastahanesinde şehit düşmüştür.[65]

64- Hacıbostanoğulları aile lakaplı Mustafa oğlu 1293 H.Yılı Of doğumlu Mehmet; Of Askerlik Şubesi’nden ikmal sınıfından er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 09.06.1916 tarihinde Görele Muharebesinde şehit düşmüştür.[66]

65- Kadıhüseyinoğulları aile lakaplı Mehmet oğlu 1297 H.Yılı Of doğumlu Muhittin; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 03.11.1915 tarihindeki Cebeli Köyündeki Karabıyık Muharebesinde Erzurum İnşaat İstihkam Efradı olarak yapılan savaşta şehit düşmüştür.[67]

66- Kelalioğulları aile lakaplı Ahmet oğlu 1298.H.Yılı Of doğumlu Mustafa; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Milo Müfreze Efradından olup 06.12.1915 tarihinde Arakim’de şehit düşmüştür.[68]

67- Kürtoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1302 H.Yılı Of doğumlu Mustafa Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 03.11.1915 tarihindeki Cebeli Köyündeki Karabıyık Muharebesinde Erzurum İnşaat İstihkam Efradı olarak yapılan savaşta şehit düşmüştür.[69]

68- Kurtoğulları aile lakaplı Ali oğlu 1303 H.Yılı Of Bölümlü beldesi doğumlu Mustafa Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 03.11.1915 tarihindeki Cebeli Köyündeki Karabıyık Muharebesinde şehit düşmüştür.[70]

69- Doğanoğulları aile lakaplı Hasan oğlu 1305 H.Yılı Of doğumlu Mustafa Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 26.05.1915 tarihindeki Meydan-ı Harpte şehit düşmüştür.[71]

70- Habiboğulları aile lakaplı Hüsnü oğlu Of doğumlu Mustafa Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 27.11.1915 tarihinde Andek Muharebesinde şehit düşmüştür.[72]

71- Çıkıkoğulları aile lakaplı Mahmut oğlu 1299 H.Yılı Of doğumlu Mustafa Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Teşkilat-ı Mahsusa Efradından olarak 12.06.1916 tarihinde Giresun Menzil Hastahanesinde şehit düşmüştür.[73]

 72- Yerekayanoğulları (tahminen Yerekabanoğulları) aile lakaplı Mehmet oğlu 1299.H.Yılı Of doğumlu Mustafa Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 1915 yılında şehit düşmüştür.[74]

73- Kelhacıoğulları aile lakaplı Osman oğlu 1298 H.Yılı Of doğumlu Mustafa; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 31.10.1916 tarihinde Andek Muharebesinde şehit düşmüştür.[75]

74- Hacıömeroğulları aile lakaplı Süleyman oğlu 1312 H.Yılı Of doğumlu Mustafa; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 30.11.1915 tarihinde Mişki civarındaki muharebede şehit olmuştur.[76]

75- Yusuf oğlu 1305 H.Yılı Of doğumlu Mustafa; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 16.10.1914 tarihinde Meydan Harbinde şehit olmuştur.[77]

76- Hacı Ahmet oğlu Of doğumlu Mustafa Sabri Efendi Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden ihtiyat yedek subay askeri olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 31.10.1915 tarihinde Andek Muharebesinde şehit olmuştur.[78]

77- Alemdaroğulları aile lakaplı Abdullah oğlu 1311 H.Yılı Of Kirazköy doğumlu Osman; Trabzon Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 7.05.1916 tarihinde Giresun Menzil Hastahanesinde şehit olmuştur.[79]

78- Timuroğulları aile lakaplı Hasan oğlu 1307 H.Yılı Of Korucuk köyü doğumlu Osman; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 9.04.1915 tarihinde Karadağ Harbi sırasında şehit olmuştur.[80]

79- Ömer oğlu 1306 H.Yılı Of doğumlu Osman Nuri Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden piyade yedek subay adayı olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 11.03.1916 tarihinde 8. Nolu Bayburt Hastahanasinde şehit olmuştur.[81]   (Oflu alimlerden idi.)

80-Usta Ömeroğlu aile lakaplı Ömer oğlu 1306 H.Yılı Of doğumlu Osman Nuri Efendi; Of Askerlik Şubesi’nden depo yedek subay askeri olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 11.03.1917 tarihinde Meydan-ı Harp’te şehit olmuştur.[82]

81-Mollamahmutoğullarından Ahmet oğlu 1304 H.Yılı Of doğumlu Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 14.05.1916 tarihinde Meydan-ı Harp’te şehit olmuştur.[83]

82-Karaibrahimoğullarından Ali oğlu 1291 H.Yılı Of doğumlu Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 12.12.1914 tarihinde Yakumit Muharebesinde şehit olmuştur.[84]

83- Hacıislamoğullarından Mecit oğlu 1311 H.Yılı Of doğumlu Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 3.11.1918 tarihinde Giresun Merkez Menzil Hastahanesinde şehit olmuştur.[85]

84- Mehmet oğlu 1295 H.Yılı Of doğumlu Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 08.06.1916 tarihinde Meydan-ı Harp’te şehit olmuştur.[86]

85- Süleyman oğlu 1295 H.Yılı Of doğumlu Rıdvan; Of Askerlik Şubesi’nden piyade er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 29.4.1915 tarihinde Kerevizdere civarındaki muharebede şehit olmuştur.[87]

 86- Semizalioğullarından Ahmet oğlu 1295 H.Yılı Of doğumlu Salih; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 01.12.1915 tarihinde Erzurum Muharrem Gözesi Muharebesinde şehit olmuştur.[88]

87- Hacı Salihoğullarından Emin oğlu 1308 H.Yılı Of doğumlu Süleyman; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 18.11.1916 tarihinde Meydan-ı Harp’te şehit olmuştur.[89]

88- Salih oğlu 1287 H.Yılı Of doğumlu Şaban; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 24.03.1916 tarihinde 22.Kafkas Seyyar Hastahenesinde şehit olmuştur.[90]

89- Karaismailoğullarından Mehmet oğlu 1308 H.Yılı Of doğumlu Ömer; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 03.11.1915 tarihinde Cebigerek sırtlarındaki muharebede şehit olmuştur.[91]

90- Yusuf oğlu 1291 H.Yılı Of doğumlu Yakup; Of Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 17.01.1916 tarihinde Giresun Hastahanesinde şehit olmuştur.[92]

91- Bayburtluoğullarından Yakup oğlu 1301 H.Yılı Sürmene doğumlu Cafer; Sürmene Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 03.11.1915 tarihinde Andek civarındaki muharebede şehit olmuştur.[93] Bayburtluoğulları günümüzde çoğunlukla Çaykara’dadır.

92- Çakıroğullarından Hüseyin oğlu 1298 H.Yılı Sürmene doğumlu Ahmet; Sürmene Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında 24.08.1915 tarihinde Ersenik yaylası civarındaki muharebede şehit olmuştur.[94] Çakıroğulları günümüzde ağırlıklı olarak Of ve çevresinde yaşamaktadırlar.

93- İmamoğullarından Durmuş oğlu 1309 H.Yılı Sürmene doğumlu Mehmet; Sürmene Askerlik Şubesi’nden er olarak katıldığı Şark (Kafkas) Cephesi Savaşlarında Hudut Taburunda savaşırken 30.10.1914 tarihinde Meydan-ı Harpte şehit olmuştur.[95]


[1] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.28

[2] 1600’lü yılların ikinci yarısında Halil ve Musa isminde iki arkadaş bir rivayet Bağdat’tan şimdiki Vakfıkebir denilen yere gelmişler. Musa’nın arkadaşı Vakfıkebir’e yerleşmiş, Musa ise oradan Rize’ye geçerek oraya yerleşmiştir. Rize’de evlenen Musa’nın ismini Durmuş koyduğu bir oğlu olmuş. Musa, oğlu delikanlı yaşlarında iken vefat etmiş, babası Musa’nın ölümünden sonra Durmuş, Balaban köyünün Cordiya mahallesine gitmiş ve orada evlenmiştir. Karısı üç aylık hamile iken Durmuş vefat eder ve Musa’nın oğlu Durmuş olması nedeniyle Musaoğlu sülale adı başlamış oldu. Durmuş’un karısı babasının evine Balaban’a dönmüş ve orada ismini Salih koydukları oğlunu dünyaya getirdi. Salih’in evlendikten sonra beş oğlu ve dört kızı dünyaya gelir. Bu erkek çocuklardan nesil devam ederek Musaoğulları sülalesi genişler. Bu bilgiler 31.12.2003 tarihli Hüseyin oğlu Mehmet imzalı bir belge olarak Of-Hayrat Eğitim Vakfı başkanı Niyazi Musaoğlu tarafından Haşim Albayrak’a verilmiştir.

[3] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.30

[4] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.30

[5] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt ,s.30

[6] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.32

[7] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.32

[8] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.32

[9] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.34

[10] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.34

[11] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.34

[12] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.36

[13] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[14] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[15] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[16] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[17] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt ,s.38

[18] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[19] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[20] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[21] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38     

[22] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38     

[23] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.38
[24]Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[25] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[26] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38

[27] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.38

[28] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[29] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.38

[30] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[31] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[32] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[33] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[34] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[35] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[36] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[37] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[38] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[39] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[40] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[41] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[42] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[43] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[44] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[45] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[46] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[47] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[48] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[49] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[50] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[51] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[52] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[53] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[54] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[55] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[56] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[57] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[58] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[59] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[60] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[61] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[62] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[63] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[64] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[65] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[66] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[67] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[68] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[69] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[70] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.40

[71] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[72] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[73] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.40

[74] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[75] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[76] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[77] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.40

[78] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[79] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt .s.42

[80] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.42

[81] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[82] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[83] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.42

[84] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[85] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[86]Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42 

[87] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[88] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[89] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[90] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[91] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[92] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt s.42

[93] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[94] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42

[95] Şehitlerimiz, (Albüm) T.C.Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1998, 5. cilt.s.42


kaynak: www.hasimalbayrak.com