1834 Of Nüfus defterinde Of, Çaykara, Hayrat ve Dernekpazarı Köy ve Mahalleleri Aile İsimleri

Osmanlı’da yapılan ilk modern manada ki nüfus sayımının Of Kazası’nda uygulanması 1834 yılında olmuştur.

Bu sayıma ait sonuçların ve değerlendirilmesinin yer aldığı ve Tarihçi Sezgin Demircioğlu ve Süleyman Bilgin tarafından hazırlanan Of Nüfus Defteri (1834) isimli çalışma 13 Ocak 2011 tarihi itibarıyla okuyucularıyla buluşmuştur.

 

Osmanlı’da yapılan ilk modern manada ki nüfus sayımının Of Kazası’nda uygulanması 1834 yılında olmuştur. Bu sayıma ait sonuçların ve değerlendirilmesinin yer aldığı ve Tarihçi Sezgin Demircioğlu ve Süleyman Bilgin tarafından hazırlanan Of Nüfus Defteri (1834) isimli çalışma 13 Ocak 2011 tarihi itibarıyla okuyucularıyla buluşmuştur.
Çalışmada, 1834 yılında Of Kazası’nda (Of, Çaykara, Hayrat, Dernekpazarı, Rize’nin ve Sürmene’nin bir kısmı) yaşayan erkek nüfus toplamı olan 18 509 kişiye ait isim bilgileri, aile isimler, yaşadıkları mahalle ve köyler, göçler sebebiyle yapılan yer değişiklikleri, kullanılan isimler, muhtarlar, imamlar, yapılan meslekler, kazada yaşayan gayrimüslim azınlık, nüfus hareketleri, doğum ölüm istatistikleri, özürlüler, askerler ve diğer memurlar gibi çeşitli konu başlıklarına ait veriler istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ilçede yaşayan Müslüman nüfusun % 1,5’ine tekabül eden gayrimüslim nüfusunun değerlendirilmesiyle bölgenin etnik yapısı incelenmiştir.


Gayrimüslimlerin kullandığı isimlerin birçoğunun Rum cemaatin Osmanlı coğrafyasında kullandığı genel isimlerden ziyade bölgeye mahsusu isimler olduğu görülmektedir. Bu durum, MS. 600-900 yıllarında bölge halkının Hristiyanlaşması sonucunda Hristiyanlığın o tarihlerdeki dili olan Grekcenin halk tarafından öğrenilerek kendi dillerinin unutulmasıyla bölge halkının asimile olarak Grekleştiğine dair görüşü destekleyecek bir veri olarak görünmektedir. Emre oğlu Liya ismi bu hususta gösterilebilecek örneklerden biridir.


Bölgede kullanılan isimlerin incelenmesiyle tüm Anadolu’da olduğu gibi Of Kazasında da en çok kullanılan isimlerin, Mehmet, Mustafa, Ahmet Ali, Hasan, Hüseyin, İbrahim, İsmail olduğu görülmektedir. Kaza dâhilinde Temel ismi ise genel kullanım içinde % 2’lik bir oran teşkil etmiştir. Hasan, Hüseyin v Ali ve İsmail isminin yaygınlığı kaza dâhilinde Sünnileşmiş Alevi Türkmen varlığının olabileceğini göstermektedir. Çaykara boğazındaki Şahismailoğlu ailesi bu konuda değerlendirilebilecek diğer bir veridir.


Bölgede iskân edilen aileler arasında Boşnakoğlu, Arnavudoğlu, Balkanoğlu, Azaklıoğlu, Bağdatlıoğlu, Şamlıoğlu, Şahismailoğlu gibi aile isimleri dikkat çekmektedir.
Çalışmanın Of ve çevresi yaşayan veya yaşamış birçok ailenin tarihine ışık tutacağı şüphesizdir. İnsanların ecdadına ve dedelerine dair ulaşacakları birçok yeni ve heyecan verici bilgi bölge ve aile tarihiyle ilgili yeni çalışmalara kaynaklık teşkil edecektir

OF, ÇAYKARA, HAYRAT VE DERNEKPAZARI KÖY VE MAHALLELERİ AİLE İSİMLERİ

Köy adı Aile İsimleri

Arşala Tâbi-i Hola-i Kebîr

Bayburdluoğlu, Çalıkoğlu, Derelizâde, Gedikoğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacımehmedoğlu, Karakullukçuoğlu, Kiçmiroğlu, Kocamanoğlu, Koziloğlu, Kukaroğlu, Küçükibrahimoğlu, Külünkoğlu, Kürdalioğlu, Mollaabdullahoğlu, Sarıhasanoğlu, Sarımehmedoğlu, Şebelekoğlu, Terzialioğlu

Zenozena ve Mardata ve Kalanas-ı Sağîr Tâbi-i Hola-i Kebîr     

Aliefendioğlu, Ankoroğlu, Ardalaoğlu, Bargiloğlu, Baykasoğlu, Berçemidoğlu, Budağoğlu, Damaoğlu, Derdestoğlu, Haçabaoğlu, Hacıhaliloğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıoğlu, Hacıömeroğlu, Halifeoğlu, İsaoğlu, İstaşoğlu, Kahvecioğlu, Kaptanoğlu, Karaalioğlu, Karahüseyinoğlu, Kaskatıoğlu, Kemençeoğlu, Keşaplıoğlu, Koçanoğlu, Kocaoğlu, Körahmedoğlu, Kulaoğlu, Kurdeoğlu, Kuturoğlu, Kuzicoğlu, Lakodoğlu, Miligancaoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mutruboğlu, Paşalıoğlu, Serdaroğlu, Süleymanefendioğlu, Süleymanoğlu, Sanisoğlu, Uzunahmedoğlu, Yılancıoğlu, Zaimoğlu, Zorkınoğlu

Fot Tâbi-i Hola-i Kebîr

Ağrıoğlu, Alacaoğlu, Alemdaroğlu, Anderoğlu, Bekiroğlu, Bostanoğlu, Bozoğlu, Cansızoğlu, Çakıroğlu, Çalıkoğlu, Çamazoğlu, Çolakoğlu, Davalıoğlu, Delimustafaoğlu, Demircioğlu, Dervişoğlu, Dilaveroğlu, Fındıkoğlu, Gençalioğlu, Gürcüoğlu, Hacıbeşiroğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımustafaoğlu, Hatiboğlu, Hazaroğlu, Hoşoğlu, Hüseyinefendioğlu, İkizoğlu, Kaburasoğlu, Kaçmazoğlu, Karahacıoğlu, Karakaşoğlu, Kasdanavasoğlu, Kâtiboğlu, Kelalioğlu, Keleşoğlu, Keloğlu, Kemençeoğlu, Kenaroğlu, Keneoğlu, Kocaoğlu, Koçinoğlu, Konduroğlu, Kömürcüoğlu, Kukudoğlu, Kulaoğlu, Kustaşoğlu, Künbetoğlu, Laseroğlu, Mahmudoğlu, Marucoğlu, Memişoğlu, Mollaabdülkerimoğlu, Mollaoğlu, Mollaosmanoğlu, Murocoğlu, Musaoğlu, Mutioğlu, Ofluoğlu, Ordoloğlu, Osmanoğlu, Ömerkadıoğlu, Paşalıoğlu, Perviçoğlu, Sarımehmedoğlu, Sofuoğlu, Sülükoğlu, Tenbeloğlu, Topaloğlu, Tozkoparanoğlu, Vardoşoğlu, Zehiroğlu

Makidanoz tâbi-i Hola-i Kebîr 

Alaçoğlu, Arducoğlu, Bakuoğlu, Çikçikaoğlu, Çamuralioğlu, Hacıahmedoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacışahmudoğlu, İbrahimoğlu, Kabaoğlu, Kaçıranoğlu, Kanburoğlu, Kemaloğlu, Kıroğlu, Kömürcüoğlu, Küçükhacıoğlu, Memikoğlu, Memeşiloğlu, Şahmudoğlu, Şirinoğlu, Takaoğlu, Yaranoğlu

Kalanas-ı Kebîr ve Ziza Tâbi-i Hola-i Kebîr         

Bargiloğlu, Çepnioğlu, Dizdaroğlu, Dizdarzâde Habaşaoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıfazlıoğlu, Hacıhaliloğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımustafaoğlu, Haçabaoğlu, Halifeoğlu, Haşmetoğlu, Hatiboğlu, İsaoğlu, Kadıefendioğlu, Karkaroğlu, Kasımoğlu, Keleşoğlu, Kemaloğlu, Kemenceoğlu, Keşaplıoğlu, Kiçmiroğlu, Koncooğlu, Körömeroğlu, Kudaloğlu, Kulakoğlu, Kulaoğlu, Kurudoğlu, Kuruzaoğlu, Kuturoğlu, Lancıoğlu, Mollaoğlu, Mandanoğlu, Nevruzoğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Payoğlu, Sivrioğlu, Sofuoğlu, Sulaoğlu, Şakoğlu, Şalakaoğlu, Tafaoğlu, Uzunibrahimoğlu

Ogene-i Süflâ

Abraşoğlu, Baduloğlu, Barcuoğlu, Bilâloğlu, Boğaoğlu, Cordanoğlu, Çakaloğlu, Çavuşoğlu, Cildmenoğlu?, Dalgaoğlu, Delihasanoğlu, Delimehmedoğlu, Feyzioğlu, Hacıçakıroğlu, Hacıismailoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hafızoğlu, Hoçazoğlu, Kalaveroğlu, Karaalioğlu, Karahasanoğlu, Karkaroğlu, Karvanoğlu, Kaşanoğlu, Kaymakoğlu, Kentalioğlu, Kesimoğlu, Kıratoğlu, Kocamanoğlu, Kokoçoğlu, Köralioğlu, Körömeroğlu, Kudrisoğlu, Kutroğlu, Küçükmehmedoğlu, Lebenoğlu, Leroğlu, Mescidoğlu, Mollaahmedoğlu, Mollaosmanoğlu, Nanioğlu, Puspuroğlu, Salihefendioğlu, Semizoğlu, Tenbeloğlu, Tuhtaoğlu, Türkoğlu, Vizaneoğlu, Yavanoğlu, Zalimoğlu, Zenanoğlu

Çufaruksa

Abdurrahmanoğlu, Abdülbâkioğlu, Ahmedçelebioğlu, Alibayrakdaroğlu, Aliyazıcıoğlu, Başoğlu, Beyazoğlu, Bıçakoğlu, Boduroğlu, Cankuloğlu, Cevahiroğlu, Çakeroğlu, Çolakoğlu, Çoroşoğlu, Debbağoğlu, Durmuşoğlu, Esiroğlu, Gençalioğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacıabdurrahmanoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacımahmudoğlu, Hacımuradoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıömeroğlu, Hacısabitoğlu, Hacısüleymanoğlu, Haçaburoğlu, Hâfızefendioğlu, Handemoğlu, Hasanbayrakdaroğlu, Hasekioğlu, İbrahimoğlu, İsabeşeoğlu, İsmailoğlu, Kadıoğlu, Karamustafaoğlu, Karzeloğlu, Kasımoğlu, Keleşoğlu, Kıtmiroğlu, Köseefendioğlu, Kurumahmudoğlu, Kürdoğlu, Mahmudoğlu, Mehmedefendioğlu, Memişoğlu, Mollabeyazoğlu, Mollafettahoğlu, Mollahasanoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollaismailoğlu, Mollaoğlu, Mollaömeroğlu, Mollasalihoğlu, Ömerbeşeoğlu, Ömeroğlu, Salihçelebioğlu, Sarımustafaoğlu, Seyfioğlu, Sofuoğlu, Şirinoğlu, Şişmanoğlu, Turanoğlu, Ustaalioğlu, Ustahasanoğlu, Ustamehmedoğlu, Uzunahmedoğlu, Uzunhasanoğlu, Uzunömeroğlu, Yazıcı, Yusufoğlu, Zehiralioğlu

Mapsino

Abdioğlu, Alioğlu, Badakoğlu, Bayrakdaroğlu, Berberoğlu, Çakalozoğlu, Çorbacıoğlu, Eminoğlu, Feyzioğlu, Hacıhasanoğlu, Hıdıroğlu, İbrahimoğlu, İmamoğlu, İstelahoroğlu, Kalebezoğlu, Kaltabanoğlu, Kanaveroğlu, Karahasanoğlu, Karakaşoğlu, Karakullukçuoğlu, Karamahmudoğlu, Katuzoğlu, Kılıçoğlu, Kırımlıoğlu, Koçalioğlu, Kumuşoğlu, Kurdoğlu, Kurumahmudoğlu, Küçükhasanoğlu, Mailoğlu, Manadoğlu, Mollaalioğlu, Mollaismailoğlu, Mollamustafaoğlu, Mollasadıkoğlu, Ömeroğlu, Örgeloğlu, Sarımehmedoğlu, Serdaroğlu, Tiryakioğlu, Ustaosmanoğlu, Uzunmustafaoğlu, Yoroğlu, Zebunalioğlu

Zisino

Abdülkerimoğlu, Abriloğlu?, Ahmedefendioğlu, Alazoğlu, Alioğlu, Aynacıoğlu, Bağdadlıoğlu, Balıkoğlu, Balakaoğlu, Balkancıoğlu, Bostanoğlu, Camuşoğlu, Çakeroğlu, Çakıroğlu, Çukuroğlu, Daşoğlu, Deliömeroğlu, Dimağoğlu, Dudakoğlu, Esiroğlu, Eskimehmedoğlu, Fazlıoğlu, Ganiömeroğlu, Gariboğlu, Gedikoğlu, Güveroğlu, Ğovidoğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıismailoğlu, Hacımahmudoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıömeroğlu, Hacıvelioğlu, Hamzaoğlu, Hasanalemdaroğlu, Hasanefendioğlu, Hatiboğlu, İsaoğlu, İsmailoğlu, Kanburcuoğlu, Karaahmedoğlu, Karahüseyinoğlu, Karaismailoğlu, Karakullukçu, Karamustafaoğlu, Karuşoğlu, Kasdanoğlu, Kaşıkçıoğlu, Kazancıoğlu, Kemaloğlu, Kobaleçoğlu, Koftoğlu, Kokozoğlu, Korziyaoğlu, Kosifoğlu, Köroğlu, Kudroğlu, Kurumahmudoğlu, Kurumustafaoğlu, Kuruoğlu, Mağoğlu, Malakoğlu, Mamanoğlu, Mamoşoğlu, Mollaahmedoğlu, Mollafazlıoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollamurtezaoğlu, Mollaosmanoğlu, Mollaömeroğlu, Müftüoğlu, Uhrevioğlu, Osbitaoğlu, Raufoğlu, Receboğlu, Resuloğlu, Safoğlu, Sakalmehmedoğlu, Salihoğlu, Sandıkçıoğlu, Sarımahmudoğlu, Sarıoğlu, Siyamoğlu, Şahbazoğlu, Şahinoğlu, Şarahlıoğlu, Şatoğlu, Tamamoğlu, Taritoğlu, Terzioğlu, Uhrevioğlu, Ustaömeroğlu, Velioğlu, Yahyaoğlu, Zakomesoğlu, Zarkınoğlu, Zülüloğlu

Bulalas ve Zevayed

Abanosoğlu, Abdioğlu, Arukoğlu, Bayrakdaroğlu, Debbağoğlu, Folizalıoğlu, Hacıbayramoğlu, Hacıefendioğlu, Karaahmedoğlu, Karahasanoğlu, Karanoğlu, Kıroğlu, Kosdiloğlu, Kurusalihoğlu, Kürdoğlu, Mayıkoğlu, Pabuşçuoğlu, Sarımehmedoğlu, Sıvışoğlu, Sipahioğlu, Temeloğlu, Topçuoğlu, Toromanoğlu, Varankoğlu, Zaimoğlu

Hola-i Sagîr

Çakıroğlu, Hacıefendioğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıömeroğlu, Karakullukçuoğlu, Koçinoğlu, Kurumehmedoğlu, Likoğlu, Mollahasanoğlu, Mollaibrahimoğlu, Ömerefendioğlu, Reisoğlu, Sarıalioğlu, Sarıalizâde, Topçuoğlu, Uzunhüseyinoğlu, Uzunömeroğlu

Çoruk

Abdullahoğlu, Abdülfettahoğlu, Ahmedoğlu, Aliefendioğlu, Atmacaoğlu, Çakıroğlu, Çapoğlu, Çolakoğlu, Deliömeroğlu, İneksizoğlu, Kahvecioğlu, Karaahmedoğlu, Karahasanoğlu, Karahüseyinoğlu, Küçükmehmedoğlu, Memişoğlu, Mutafoğlu, Sarımehmedoğlu, Süleymanoğlu, Ustasüleymanoğlu, Yahyaoğlu

Yarakar

Alıkoğlu, Babaoğlu, Çürükoğlu, Dedeoğlu, Eyüboğlu, Feyzullahoğlu, Koziloğlu, Mollaahmedoğlu, Mollahamzaoğlu, Musaoğlu, Sarıalioğlu, Sarıalizâde, Sıraoğlu, Terzimehmedoğlu, Tirkoloğlu, Uzunahmedoğlu

Visir

Abdioğlu, Ayazoğlu, Aydınoğlu, Berberoğlu, Buğuralioğlu, Buğuroğlu, Çobanoğlu, Gençahmedoğlu, Hacıyakuboğlu, İslamoğlu, Kâmiloğlu, Karaahmedoğlu, Karaismailoğlu, Karabiberoğlu, Mollamustafaoğlu, Mollaömeroğlu, Seydioğlu, Ustaahmedoğlu, Uzunmehmedoğlu

Melinoz

Abdülceliloğlu, Ahmedvelioğlu, Araboğlu, Aznaveroğlu, Bakaroğlu, Bekiroğlu, Beşiroğlu, Çakıroğlu, Çürükoğlu, Delimahmudoğlu, Eskicioğlu, Feyzullahoğlu, Güloğlu, Gürdekoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıoğlu, Hacıömeroğlu, Honderoğlu, Hüseyinoğlu, İstelahoğlu, Kabaoğlu, Kalyoncuoğlu, Kansızoğlu, Karahasanoğlu, Kasakoğlu, Kazıkçıoğlu, Keleşoğlu, Koçalioğlu, Kulakoğlu, Koncooğlu, Korukçuoğlu, Kuzuoğlu, Küçükhasanoğlu, Likoğlu, Mehmedalioğlu, Moceloğlu, Mollaahmedoğlu, Mollaalioğlu, Mollaömeroğlu, Momoçoğlu, Osmanbaşoğlu, Ömeroğlu, Ömerustaoğlu, Reyhankoğlu, Sipahioğlu, Tosunoğlu, Turanoğlu, Uzunhasanoğlu, Uzunosmanoğlu, Veysoğlu, Vüdeloğlu, Yâdigâroğlu

Lakoz

Banzaroğlu, Canoğlu, Delimustafaoğlu, Hacıefendioğlu, Hacıismailoğlu, Korukçuoğlu, Mollaömeroğlu, Hasannevoğlu, Ömerustaoğlu, Terzioğlu

Halman

Abdullahoğlu, Abdülvehhaboğlu, Bozoğlu, Efendioğlu, Hacıömeroğlu, İsmailoğlu, Karaismailoğlu, Karamahmudoğlu, Kurudoğlu, Kurumehmedoğlu, Mollaabdurrahmanoğlu, Mollamahmudoğlu, Mumoğlu, Osmanoğlu, Sarıcaoğlu, Zarzeloğlu

Zebeşka

Abdülfettahoğlu, Abraşoğlu, Dilsizoğlu, Hacıömeroğlu, Kutaloğlu, Mollaabdurrahmanoğlu, Mollamehmedoğlu, Osmanoğlu, Turanahmedoğlu, Yazıcıoğlu, Zırıhoğlu

Okşoho ve Bederdan

Bargiloğlu, Camadıkoğlu, Dilaveroğlu, Doğanoğlu Galatoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıfazlıoğlu, Hacıhaliloğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımustafaoğlu, Hamzaoğlu, Hazabaoğlu, Kadıoğlu, Kakavanoğlu, Kezibanoğlu, Kocamanoğlu, Köseoğlu, Kumaşoğlu, Kurumehmedoğlu, Murtezaoğlu, Mutafoğlu, Odabaşıoğlu, Osmaniçoğlu, Reisoğlu, Sulenkoğlu, Takaoğlu, Tayfaoğlu, Ustaahmedoğlu, Yalyaoğlu

Arhancilo ve Aspalo ve Koçanyoz

Abakamoğlu, Abdullahoğlu, Ablaoğlu, Ağlaroğlu, Camadıkoğlu?, Cinalioğlu, Çakaloğlu, Çamuralioğlu, Esiroğlu, Garazoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacımustafaoğlu, Hamzaoğlu, Honderoğlu, İpoğlu, Karaalioğlu, Karakaşoğlu, Karamollaoğlu, Karzaoğlu, Karzıoğlu, Kasımoğlu, Kıroğlu, Kulaoğlu, Kurudoğlu, Kurumahmudoğlu, Likoğlu, Mehmeddakoğlu?, Mollaoğlu, Mollasüleymanoğlu, Reisoğlu, Sarımehmedoğlu, Toksaroğlu, Uzunalioğlu, Yetimoğlu, Zenkafoğlu?

Mezraa ve Lomya

Abdullahoğlu, Ahmedkasoğlu, Beşeoğlu, Cinalioğlu, Çakaloğlu, Çakıroğlu, Çamuralioğlu, Çolakoğlu, Delimustafaoğlu, Galatoğlu, Garazoğlu, Gıyaboğlu?, Hacıalioğlu, Hacıismailoğlu, Hacıoğlu, Haşmetoğlu, Hesabkâroğlu, Hoşoğlu, İbişoğlu, İsmailoğlu, Kabakulakoğlu, Kahvecioğlu, Karaalioğlu, Karahacıoğlu, Karahüseyinoğlu, Kasaboğlu, Keleşoğlu, Kifoğlu, Körahmedoğlu, Köseoğlu, Kulaoğlu, Kusuroğlu, Kurumahmudoğlu, Likodoğlu, Mailoğlu, Mehmeddakoğlu?, Mollasüleymanoğlu, Mudaoğlu, Musaoğlu, Osmaniçoğlu, Ömerağaoğlu, Reisoğlu, Takuloğlu, Tobakoğlu, Tuzcuoğlu, Tüfenkçioğlu, Yalyaoğlu

Kalis

Abdullahoğlu, Çevrioğlu, Demircioğlu, Hacıalioğlu, Haşmetoğlu, İkizoğlu, Karabacakoğlu, Karahüseyinoğlu, Kulaoğlu, Mailoğlu, Memişoğlu, Mollahasanoğlu, Mutruboğlu, Muşoğlu, Nevruzoğlu, Saydaoğlu, Şiforoğlu, Uzunalioğlu, Yakuboğlu, Yangazahmedoğlu

Solaklı ve Voşkit ve Samri ve Malkoçlu

Abdurrahmanoğlu, Altunoğlu, Aydınlıoğlu, Azikaoğlu, Berbadoğlu, Çinçinoğlu, Çuvalcıoğlu, Derelioğlu, Dorukoğlu, Habiboğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacıcevahiroğlu, Hacımahmudoğlu, Hacısüleymanoğlu, İbşiroğlu, İhtiyaroğlu, Karahüseyinoğlu, Karapiroğlu, Kelhasanoğlu, Kösehasanoğlu, Köseoğlu, Küçükalioğlu, Likoçoğlu, Mutakoğlu, Mollahasanoğlu, Mollanumanoğlu, Mollaoğlu, Muyoğlu, Osmanoğlu, Puloğlu, Sakallıoğlu, Salihoğlu, Sarıalioğlu, Sarıalizâde, Süleymanoğlu, Şamlıoğlu, Şeroğlu, Tüysüzoğlu, Uzunmehmedoğlu

Kolenli

Ahmedoğlu, Bayrakdaroğlu, Delihüseyinoğlu, Dervişoğlu, Diganoğlu, Eyüboğlu, Hacıoğlu, Hatiboğlu, İhtiyaroğlu, Kulakoğlu, Lazoğlu, Mahmudoğlu, Mollahasanoğlu, Ömeroğlu, Sıddıkoğlu, Süleymanoğlu

Karakeşiş ve Humruk ve Leka

Abdullahoğlu, Abdurrahmanoğlu, Alireisoğlu, Aşmazoğlu, Bayrakdaroğlu, Bıyıkoğlu, Çihlekaoğlu?, Demiroğlu, Fuloğlu, Ğilifiroğlu, Hacıhasanoğlu, Hasekioğlu, Hocaoğlu, Karahasanoğlu, Koçinoğlu, Kondiloğlu, Köseoğlu, Küçükoğlu, Manavoğlu, Muradoğlu, Sakaroğlu, Sofuoğlu, Şebeklioğlu, Ustaibrahimoğlu, Yanbioğlu

İşkenaz

Beşiroğlu, Ğilifiroğlu, Kavaloğlu, Konakoğlu, Memişoğlu, Mülayimoğlu, Bolidoğlu, Selimoğlu, Şehidoğlu, Tiryakioğlu, Ustaibrahimoğlu, Veysoğlu, Zehiroğlu, Zoralioğlu

Mavrand ve Kılinda

Başoğlu, Bilâloğlu, Çakıroğlu, Çelenklioğlu, Demircioğlu, Dursunoğlu, Gedikoğlu, Hacıefendioğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımehmedefendioğlu, Hacımurtezaoğlu, İbişoğlu, Kadıoğlu, Kalyoncuoğlu, Karaalioğlu, Karaibrahimoğlu, Karamustafaoğlu, Koçalioğlu, Konbaloğlu, Köseömeroğlu, Küçükmehmedoğlu, Memişoğlu, Mollaoğlu, Mollasüleymanoğlu, Sohtaoğlu, Eskicioğlu, Veysoğlu, Zorbacıoğlu

Kondu ve Durhandez ve Kaçal

Abdioğlu, Ahmedoğlu, Alıkoğlu, Alizaoğlu, Aşıkömeroğlu, Balcıoğlu, Bekiroğlu, Birincioğlu, Bıyıkoğlu, Cansızzade, Civelekoğlu, Çalıkoğlu, Çıkrıkoğlu, Çolakoğlu, Çürükoğlu, Dağdevirenoğlu, Deliömeroğlu, Dervişoğlu, Duranoğlu, Efendioğlu, Hacıalemdaroğlu, Hacıalioğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Handemoğlu, Hatiboğlu, Horhoboğlu, İbrahimefendioğlu, İsbendamoğlu, İsmailoğlu, Karaahmedoğlu, Karahaliloğlu, Karahasanoğlu, Karamehmedoğlu, Karamustafaoğlu, Kumandaraoğlu, Kumuşoğlu, Kurumahmudoğlu, Küçükahmedoğlu, Küçükmehmedoğlu, Lülecioğlu, Mahmudoğlu, Mollaabdioğlu, Mollaahmedoğlu, Mollaalioğlu, Mollahasanoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollamustafaoğlu, Mollaosmanoğlu, Mollaömeroğlu, Mollasalihoğlu, Mollasüleymanoğlu, Muradoğlu, Murtezaoğlu, Musaoğlu, Nevruzoğlu, Odabaşoğlu, Pokuşoğlu, Salihefendioğlu, Sarımehmedoğlu, Sivrioğlu, Süleymanbeşeoğlu, Ustamehmedoğlu, Uzunibrahimoğlu, Yakuboğlu, Zankaroğlu, Zikoğlu, Zoralioğlu

Şur ve Mahallât

Abdülkerimoğlu, Ahmedefendioğlu, Alioğlu, Alizaoğlu, Ayazoğlu, Aydınlıoğlu, Bektaşoğlu, Bostanoğlu, Cevahirefendioğlu, Cildmenoğlu?, Cordanoğlu, Çillioğlu, Çalıkoğlu, Çofalaoğlu, Çotuloğlu Deliömeroğlu, Finoğlu, Güvercinoğlu, Hamzaoğlu, İsmailoğlu, Kaçoğlu, Kahveci, Kanavasoğlu, Kanoğlu, Karamehmedoğlu, Kaymakoğlu, Kazancıoğlu, Kazoğlu, Koçinoğlu, Koçnumadoğlu, Kotoğlu, Koçinoğlu, Koziloğlu, Körahmedoğlu, Köseoğlu, Köseömeroğlu, Kurdoğlu, Kuzoğlu, Lüleoğlu, Mahnoluoğlu, Makacoğlu, Maraşlıoğlu, Maraşoğlu, Mehmedağaoğlu, Mollahasanoğlu, Mollaismailoğlu, Mollasüleymanoğlu, Murtezaoğlu, Mustafaoğlu, Mutuoğlu, Müftüzade, Mükerremoğlu, Nanoğlu, Niyazoğlu, Osmanefendioğlu, Osmanoğlu, Sarıahmedoğlu, Selimoğlu, Sofuoğlu, Süleymanoğlu, Şahinoğlu, Şalıoğlu, Şamavasoğlu, Şahmudoğlu, Talakoğlu, Tamanoğlu, Tataroğlu, Terzioğlu, Tiryakioğlu, Topaloğlu, Vavlıoğlu, Yavanoğlu, Zazoğlu

Şinek

Abbasefendizâde, Abbasoğlu, Aksarrafoğlu, Alikaoğlu, Alioğlu, Alikanoğlu, Ayvazoğlu, Bakkaloğlu, Bakıroğlu, Bekiroğlu, Barutçuoğlu, Borazancıoğlu, Canoğlu, Cordanoğlu, Çalkocoroğlu, Çatuloğlu, Çolakoğlu, Duşakoğlu, Eminoğlu, Firişoğlu, Garasoğlu, Gemicioğlu, Gülisoğlu, Ğaliyaoğlu, Habiboğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacıhasanoğlu, Hacıislamoğlu, Hacımustafaoğlu, Haliloğlu, Hamzaoğlu, Hâneoğlu, Hordoloşoğlu, İmamoğlu, Kadıhasanoğlu, Kadıömeroğlu, Kalaycıoğlu, Kanoğlu, Karaahmedoğlu, Karamahmudoğlu, Kaputoğlu, Kırhasanoğlu, Körömeroğlu, Kumluoğlu, Kuşdiloğlu, Küsküsoğlu, Lemaoğlu, Likoğlu, Mahmudoğlu, Mehmedoğlu, Miroğlu, Mollahabiboğlu, Mollahüseyinoğlu, Muradoğlu, Murtezaoğlu, Mümeyyizoğlu, Nakulavoğlu, Niyazoğlu, Nuhoğlu, Ruşenoğlu, Salihoğlu, Sarımehmedoğlu, Sakallıoğlu, Sirhaoğlu, Sıvışoğlu, Şarahlıoğlu, Şimoğlu, Tenkiloğlu, Ulafoğlu, Yusufoğlu, Yoroğlu, Zırhoğlu

Hasdikoz

Abdullahoğlu, Araboğlu, Cevahiroğlu, Çoraloğlu, Hacımustafaoğlu, Kaçalaoğlu, Karamahmudoğlu, Karnapoğlu, Kırismailoğlu, Koçalioğlu, Koçbıyıklıoğlu, Küçükoğlu, Mehmedeloğlu, Ramoğlu, Selamahoğlu

Yaranoz-ı Zîr Bâlâ ve Lolokali ve Kaziret ve Manastır ve Malpet

Abduloğlu, Aliçebioğlu, Atmacaoğlu, Bayrakdaroğlu, Beşikoğlu, Boşnakoğlu, Civelekoğlu, Çapoğlu, Çolakoğlu, Deliibrahimoğlu, Demiroğlu, Hacıbayrakdaroğlu, Hacımehmedoğlu, Hamzaoğlu, Honekoğlu, İbrahimoğlu, İsmailoğlu, Kalyoncuoğlu, Kaptanoğlu, Karaalioğlu, Karahasanoğlu, Karahüseyinoğlu, Karaloğlu, Karamustafaoğlu, Karaömeroğlu, Kaskaroğlu, Kuleloğlu, Küçükalioğlu, Küçükismailoğlu, Mekinoğlu, Mollahasanoğlu, Mollaosmanoğlu, Mollayusufoğlu, Mutuoğlu, Öksüzoğlu, Pulanınoğlu, Semizalioğlu, Serdaroğlu, Seydioğlu, Sofuoğlu, Tokmakçıoğlu, Uzunhasanoğlu, Uzunmustafaoğlu

Hopşera-i Süflâ

Abdülkerimoğlu, Azaklıoğlu, Çamuralioğlu, Damaoğlu, Guyaloğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hasanefendioğlu, İbrahimoğlu, Kanburoğlu, Karahüseyinoğlu, Karamustafaoğlu, Kâtiboğlu, Körosmanoğlu, Kukuloğlu, Kurudivoğlu, Kurdoğlu, Lifiroğlu, Mehmedoğlu, Mollasüleymanoğlu, Mulikoğlu, Muradoğlu, Mustaveysoğlu, Parakapanoğlu, Reisoğlu, Sağıroğlu, Sarsakoğlu, Selimbeşeoğlu, Sulaoğlu, Uzunömeroğlu, Yakuboğlu

 

Hopşera-i Ulyâ

Aşuroğlu, Ayvazoğlu, Beşiroğlu, Beyoğlu, Bostanoğlu, Damaoğlu, Demircioğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıefendioğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıömeroğlu, Hafızzâde, Hânecioğlu, Hatiboğlu, Kaçıranoğlu, Kadınumanoğlu, Kâmiloğlu, Karahüseyinoğlu, Karaibrahimoğlu, Kumuşoğlu, Kefiroğlu, Küçükömeroğlu, Lakoğlu, Maryuloğlu, Ömerefendioğlu, Polatoğlu, Poyraz[oğlu], Sarıhüseyin[oğlu], Şirinoğlu, Tapaoğlu

Nefs-i Şarah

Ahmedbeşeoğlu, Alaboğlu, Alemdaroğlu, Alibeyoğlu, Alemoğlu, Askaloğlu, Balalioğlu, Bekrioğlu, Burçoğlu, Birganzeoğlu, Cincioğlu, Çakıroğlu, Çavuşoğlu, Çetinoğlu, Deliosmanoğlu, Demircioğlu, Deveoğlu, Duranoğlu, Ferdikoğlu, Fereşteoğlu, Fındıkoğlu, Fişfişoğlu, Gabaroğlu, Gençalioğlu, Gorgoşoğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacıalioğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıismailoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıömeroğlu, Hamidoğlu, Haroğlu, Huliroğlu, Hüseyinbeşeoğlu, İbrahimağaoğlu, İbrahimefendioğlu, Kabaoğlu, Kadıoğlu, Kamaoğlu, Kandaloğlu, Karaalioğlu, Karacaoğlu, Karagözoğlu, Karahasanoğlu, Karamehmedoğlu, Karaniçoğlu, Karaoğlu, Kasımoğlu, Kaşoğlu, Kavakoğlu, Kayışoğlu, Kemaloğlu, Keşoğlu, Kırcalıoğlu, Kocamanoğlu, Koçalioğlu, Kofoğlu, Koyinoğlu Kotbaşoğlu, Kuşdiloğlu, Külahoğlu, Lazalioğlu, Mağaraoğlu, Mahoğlu, Manavoğlu, Mehmedalioğlu, Mehmedoğlu, Mollafeyzullahoğlu, Mollahasanoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollamehmedoğlu, Mollasalihoğlu, Mollasüleymanoğlu, Muradoğlu, Murtezabeşeoğlu, Musaoğlu, Mustafaoğlu, Mutuoğlu, Ömerefendioğlu, Pabuçoğlu Ravanoğlu, Receboğlu, Salihoğlu, Sandaloğlu, Sarıalioğlu, Sivrioğlu, Sofuoğlu, Şamiloğlu, Şamlıoğlu, Şaşıoğlu, Topçuoğlu, Ustamehmedoğlu, Ustaoğlu, Uzunalioğlu, Uzunsakaloğlu, Zaferoğlu, Zahracoğlu, Zaimoğlu, Zozoğlu

Paçan

Abdullahefendioğlu, Arslanoğlu, Ayvazoğlu, Azaklıoğlu, Bakalaoğlu, Bucaşoğlu, Becumadoğlu, Bulaoğlu, Borçalioğlu, Bostanoğlu, Canoğlu, Cumaoğlu, Çavuşoğlu, Çepnioğlu, Çordoğlu, Çürükoğlu, Davalıoğlu, Delimustafaoğlu, Demircioğlu, Efendioğlu, Eminoğlu, Gedikoğlu, Habiboğlu, Hacıahmedoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıvelioğlu, Handemoğlu, Hânecioğlu, Hüseyinefendioğlu, İsmailoğlu, Kablaoğlu, Kaçıranoğlu, Kadıhasanzâde, Kadıkoğlu, Kadıoğlu, Kahvecioğlu, Kalelioğlu, Kaltabanoğlu, Kalyoncuoğlu, Karagözoğlu, Karakaşoğlu, Karaoğlu, Karasüleymanoğlu, Karnapoğlu, Kıcaoğlu, Kırnıçoğlu, Kıroğlu, Kodaoğlu, Köseoğlu, Kulaksızoğlu, Kulaoğlu, Kumuloğlu, Kurdoğlu, Kurraoğlu, Kuruoğlu, Kuşdiloğlu, Küçükmehmedoğlu, Manahoğlu, Mesudoğlu, Mollaibrahimoğlu, Mutruboğlu, Musaoğlu, Muslioğlu, Mustafaefendioğlu, Müftüoğlu, Numanefendioğlu, Numanoğlu, Osmançelebioğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Papuşçuoğlu, Reisoğlu, Saidoğlu, Salihoğlu, Serdaroğlu, Şamlıoğlu, Ustubaoğlu, Vavoğlu, Veledoğlu, Yahyaoğlu, Zayıfoğlu, Zeminoğlu

Paçan Aniso

Abdülkerimoğlu, Çakalaoğlu, Çolakoğlu, Dayıoğlu, Demircioğlu, Demiroğlu, Derhatoğlu, Foduloğlu, Galatoğlu, Goncaoğlu, Gozoğlu, Hacıibrahimoğlu, Haytoğlu, Hubuşoğlu, Husuloğlu, İhtebanoğlu, İsmailoğlu, Kansızoğlu, Karahasanoğlu, Kaşaroğlu, Kemaloğlu, Kirişoğlu, Kulaoğlu, Kurdoğlu, Kurşuncuoğlu, Lalukoğlu, Maniyaoğlu, Mirzaoğlu, Musaoğlu, Mutruboğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Sakaloğlu, Sânîoğlu, Şahinoğlu, Tahmaşoğlu, Traşoğlu, Ustaahmedoğlu, Üstübüoğlu, Vorcoğlu, Yoroğlu, Zorkınoğlu

Paçan Mezraa

Çolakoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıismailoğlu, Kırhasanoğlu, Mollaahmedoğlu, Tahmazoğlu, Yahyaoğlu, Yakuboğlu

Paçan Coroş

Çolakoğlu, Gençalioğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıismailoğlu, Hacımahmudoğlu, Haraboğlu, Hasanoğlu, İsmailoğlu, Kansızoğlu, Karamanoğlu, Şahinoğlu, Yavruoğlu

Kadahor ve Huşo

Aliefendioğlu, Eyüboğlu, Gedikoğlu, Gürdekoğlu, Hacıabdullahoğlu, Hacıhasanzâde, Hunbaloğlu, Hünkaroğlu, Hüseyinoğlu, Kamanoğlu, Karkaroğlu, Kasımoğlu, Kefelekoğlu, Koçoğlu, Kofinaoğlu, Kofoğlu, Memişoğlu, Mollamustafaoğlu, Müftüoğlu, Nuhoğlu, Numanoğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Şakoğlu, Tiryakioğlu, Topaloğlu

Mavrand-ı Ulyâ

Abdullahoğlu, Bektaşoğlu, Berberoğlu, Bıyıkoğlu, Bolidoğlu, Deliömeroğlu, Demiroğlu, Emrullahoğlu, Fısıroğlu, Hacıalioğlu, Hacıoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacıömeroğlu, İslamoğlu, Kalebezoğlu, Karaahmedoğlu, Karahasanoğlu, Kâtiboğlu, Keleşoğlu, Koçoğlu, Kundakçıoğlu, Mahmudçebioğlu, Mollaahmedoğlu, Mollanumanoğlu, Mollaömeroğlu, Mutafoğlu, Mutruboğlu, Osmanoğlu, Paçanlıoğlu, Polikozoğlu, Sarımehmedoğlu, Sohtaoğlu, Soytarıoğlu, Tahiroğlu, Takaoğlu, Yanbeyoğlu, Zebunoğlu

Gorgoras

Abbasoğlu, Alioğlu, Araboğlu, Arnavudoğlu, Bekiroğlu, Beşiroğlu, Bozoğlu, Çakıroğlu, Çataloğlu, Çolakoğlu, Ğaliyaoğlu, Ğurnaoğlu, Hacıismailoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıoğlu, Hacıvelioğlu, Hoşoğlu, Hunbaloğlu, İbrahimoğlu, İbrahimpaşaoğlu, Kadiroğlu, Kalabaoğlu, Kâmiloğlu, Kanberoğlu, Kanburoğlu, Kancaoğlu, Karahasanoğlu, Karamutioğlu, Kasımoğlu, Kaşanoğlu, Kesiroğlu, Kocakoğlu, Kuluçoğlu, Kurdoğlu, Likoğlu, Dursunoğlu, Mehmedefendioğlu, Mollaalioğlu, Müftüoğlu, Niyazoğlu, Sakaloğlu, Sarıoğlu, Sofuoğlu, Şoturoğlu, Tokoğlu

Zeno

Abanosoğlu, Afacanoğlu, Akreboğlu, Alipaşaoğlu, Ayranoğlu, Babunoğlu, Bâkioğlu, Balıkoğlu, Banzaroğlu, Banzarömeroğlu, Beyazıdoğlu, Bilâloğlu, Bilâlosmanoğlu, Bilâlsalihoğlu, Birincioğlu, Bocamedoğlu, Bozoğlu, Bölükbaşıoğlu, Bukrunoğlu, Cafoğlu, Canoğlu, Cevahiroğlu, Çakmakoğlu, Çaprazoğlu, Çetinmemişoğlu, Çetinoğlu, Çilesizoğlu, Çiloğlu, Çukabezoğlu, Çürükoğlu, Deliabdioğlu, Emirhasanoğlu, Fakirosmanoğlu, Fazlıoğlu, Ferdaneoğlu, Fettahzâde, Gençalioğlu, Güloğlu, Gürcühüseyinoğlu, Gürcüoğlu, Hacıabdurrahmanoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacıaltunoğlu, Hacıçelikoğlu, Hacıeyüboğlu, Hacıfettahzâde, Hacıismailoğlu, Hacımahmudoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımemişoğlu, Hacımurtezaoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacıyahyaoğlu, Haldismailoğlu, Hasanefendioğlu, Haşoğlu, Hulukoğlu, Kabanoğlu, Kadıoğlu, Kadroşoğlu, Kaflanoğlu, Kahramanoğlu, Kaldırımoğlu, Kankaloğlu, Kanlıhüseyinoğlu, Kansızoğlu, Karaalioğlu, Karakullukçuoğlu, Karamanoğlu, Karaosmanoğlu, Kasımahmedoğlu, Kasımoğlu, Keleşismailoğlu, Keleşoğlu, Keşafoğlu, Kırıkoğlu, Kırıntaoğlu, Koçinoğlu, Kollukoğlu, Körhanoğlu, Köseoğlu, Kuturoğlu, Küçükömeroğlu, Mamakoğlu, Mandanoğlu, Marsutoğlu, Mayıloğlu, Mersalıoğlu, Mollasalihoğlu, Mucikoğlu, Muradoğlu, Müftüoğlu, Nizerahmedoğlu, Osmanpaşaoğlu, Ömerefendioğlu, Ömerpaşaoğlu, Ömerzâde, Paşalıoğlu, Salihoğlu, Sarıkoçoğlu, Semercioğlu, Süleymanoğlu, Şahaneoğlu, Şahismailoğlu, Şehidoğlu, Talaoğlu, Tamağoğlu, Tataroğlu, Taviloğlu, Terzioğlu, Terzişehidoğlu, Topaloğlu, Uryanoğlu, Ustaosmanoğlu, Uzunalioğlu, Uzunmehmedoğlu, Yakuboğlu, Zaimoğlu, Zenoşoğlu

Ogene-i Ulyâ

Alibeyoğlu, Başükoğlu, Bayramoğlu, Beşiroğlu, Budakoğlu, Çahaloğlu, Çolakoğlu, Fesadoğlu, Firişoğlu, Gürcüoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacıömeroğlu, Hahaloğlu, Haliloğlu, Haricioğlu, Hasanefendioğlu, Hayroğlu, Hohoroğlu, Hunoğlu, İbişoğlu, Kabaoğlu, Kaboğlu, Karamanoğlu, Karamuhammedoğlu, Karyanoğlu, Kelalioğlu, Kirlioğlu, Koçakoğlu, Koçanoğlu, Kudraloğlu, Kukaberoğlu, Kukaroğlu, Kukudoğlu, Kurdoğlu, Kurumahmudoğlu, Kusuroğlu, Kürdoğlu, Mamakoğlu, Mehmedoğlu, Meydanoğlu, Mızmızoğlu, Mollaahmedoğlu, Mollamehmedoğlu, Muhammedoğlu, Mustafaefendioğlu, Numanoğlu, Osmanoğlu, Ömeroğlu, Poryazoğlu, Saklanoğlu, Sarıoğlu, Sayvazoğlu, Sorikaoğlu, Soytarıoğlu, Şahbazoğlu, Şilioğlu, Taladaroğlu, Tatarsalihoğlu, Tekinalioğlu, Toposmanoğlu, Tozıhoğlu, Tursoğlu, Veysoğlu, Vizaneoğlu, Zahlanoğlu, Zakoğlu, Zoralioğlu

Alisinos

Azaklıoğlu, Bilikoğlu, Burnazoğlu, Çakuçoğlu, Deliosmanoğlu, Demircioğlu, Firişoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıosmanoğlu, Hardamacıoğlu, Huleboğlu, Hüseyinoğlu, İbrahimoğlu, İdrisoğlu, İmamoğlu, İsmailefendioğlu, İsmailoğlu, Kaboğlu, Kalanbatoğlu, Kasımoğlu, Kesimoğlu, Kobudoğlu, Kocaoğlu, Kondoğlu, Kürdoğlu, Mahmudoğlu, Malkoçoğlu, Mollaabdullahoğlu, Mustafaefendioğlu, Ömerefendioğlu, Pancaroğlu, Şatıroğlu, Tangiloğlu, Tunusoğlu

Yente

Abdioğlu, Abdullahoğlu, Aliefendioğlu, Bekiroğlu, Burnazoğlu, Çapoğlu, Dermedaroğlu, Fettahoğlu, Hacımahmudoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıoğlu Hacısüleyman[oğlu], Haliloğlu, Hayrullahoğlu, Hindoğlu, Hudekoğlu, Kerimoğlu, Kocimalioğlu, Kolisoğlu, Kondakoğlu, Kuduzoğlu, Kurakoğlu, Kurumahmudoğlu, Marandoğlu, Memişoğlu, Mollafazlıoğlu, Mollahasanoğlu, Ömeroğlu, Piroğlu, Saliseosmanoğlu, Sarıhasanoğlu, Sarmısakoğlu, Şa[h]ismailoğlu, Şeyhalioğlu, Şeyhoğlu Uzunhasanoğlu

T

Köy adı Aile İsimleri

Fotinos ve Veseno ve Promota

Abdurrahimoğlu, Abdülazizoğlu, Alioğlu, Altuncuoğlu, Arnabudoğlu, Ayvazoğlu, Billioğlu, Bulemadoğlu, Caferoğlu, Canpolatoğlu, Çakeroğlu, Çarıkoğlu, Çavuşoğlu, Demircioğlu, Doğanoğlu, Garibosmanoğlu, Gazaranoğlu, Gülahoğlu, Hacıalioğlu, Hacıdayıoğlu, Hacıhasanoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıislamoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacıömeroğlu, Hatiboğlu, Hıroğlu, Hohoroğlu, İbrahimoğlu, İmamoğlu, İslamoğlu, İsmailoğlu, Kabanoğlu, Kalyoncuoğlu, Karaahmedoğlu, Karahasanoğlu, Karahüseyinoğlu, Karamuloğlu, Karamustafaoğlu, Kabanoğlu, Keleşoğlu, Koçanbulaoğlu, Kofoğlu, Kondoğlu, Köseoğlu, Kukuloğlu, Kuluroğlu, Kuruşoğlu, Mahmudoğlu, Memikoğlu, Mollahasanoğlu, Mollamahmudoğlu, Okoğlu, Öksüzoğlu, Ömeroğlu, Payikoğlu, Reisoğlu, Sâkioğlu, Sıvışoğlu, Suremidoğlu, Şarkaroğlu, Şeyhoğlu, Tabanoğlu, Takoğlu, Takaoğlu, Tapanoğlu, Terz[i]oğlu, Topaloğlu, Turhanoğlu, Türaboğlu, Ustaalioğlu, Ustahasanoğlu, Ustaosmanoğlu, Ustaömeroğlu, Üçüncüoğlu, Zazoğlu

Holaysa ve Zeleka

Bakalaoğlu, Bektaşoğlu, Biroğlu, Çıplakoğlu, Damadıoğlu, Değirmencioğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacımahmudoğlu, Hasanpaşaoğlu, İslamoğlu, İşkil[oğlu], Kahvecioğlu, Kalmukoğlu, Karahasanoğlu, Karamahmudoğlu, Kılıçoğlu, Körismailoğlu, Kumkumoğlu, Kuşalioğlu, Lüroğlu, Mahmudoğlu, Manavoğlu, Muradoğlu, Özbekoğlu, Policeoğlu, Sahanoğlu, Salihoğlu, Salıkoğlu, Surmuloğlu, Sünnetçioğlu, Tabakoğlu, Tosunoğlu, Türidioğlu, Uskavaklıoğlu, Ustamehmedoğlu, Uzunmehmedoğlu, Viraneoğlu, Yusufoğlu

Baltacılı ve Serohtali ve Zanadali ve Kodoli tâbi-i Holaysa

Baltacıoğlu, Camudoğlu, Cumatoğlu, Hacaburoğlu, Karamollaoğlu, Kucacoğlu, Salihbaşoğlu, Sinanoğlu, Taçoğlu, Takaoğlu

Limli tâbi-i Holaysa

Ardaloğlu, Çolakoğlu, Gençosmanoğlu, Hacıalioğlu, Hacımustafaoğlu, Karamustafaoğlu, Kaşaveroğlu, Kemaloğlu, Kocahüseyinoğlu, Kurucaoğlu, Marnaoğlu, Sarıhüseyinoğlu, Sipahioğlu, Takaoğlu

Zeleka tâbi-i Holaysa

Abdurrahmanoğlu, Bakalaoğlu, Cufoğlu, Çalıkoğlu, Dalakoğlu, Dedemehmedoğlu, Dişlioğlu, Gavuşoğlu, Güleroğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıibrahim[oğlu], Hasekioğlu, Hudekoğlu, İbrahimoğlu, İhtebanoğlu, Kabaoğlu, Karahasanoğlu, Kasaboğlu, Kayalıoğlu, Kilimalioğlu, Kofalıoğlu, Kuturoğlu, Küsküoğlu, Mandoğlu, Mollaismailoğlu, Ömerefendioğlu, Ömeroğlu, Rendecioğlu, Sakaoğlu, Sarıoğlu, Şerifoğlu, Takaoğlu, Tellioğlu

Aso ve Foliza

Ayvazoğlu, Birgançoğlu, Kafetoğlu, Karaismailoğlu, Köroğlu, Mehmedalioğlu, Mollaahmedoğlu, Somakoğlu, Topaloğlu, Turgayaoğlu, Yetimoğlu

İpsil ve Halduzen

Altuncuoğlu, Atmacaoğlu, Bayrakdaroğlu, Bayramoğlu, Cerrahoğlu, Çahamoğlu, Çakıroğlu, Çolakoğlu, Deliahmedoğlu, Dursunoğlu, Eminoğlu, Hacıismailoğlu, Hacıturanoğlu, Haliloğlu, Hasanoğlu, Hızıroğlu, Hudekoğlu, Husoğlu, Kakuçoğlu, Kanderoğlu, Kirlioğlu, Kösehasanoğlu, Köseoğlu, Kuzikoğlu, Mahmudoğlu, Mollamustafaoğlu, Musaoğlu, Nasıfoğlu, Recolekoğlu, Sakatoğlu, Şamiloğlu, Timuroğlu, Torlakoğlu, Tosunoğlu, Üstübüoğlu, Yazıcıoğlu, Zenberekoğlu

Alano Makod

Bıyıklıoğlu, Debbağoğlu, Hacıbektaşoğlu, Hacıbeşiroğlu, Hacıosmanoğlu, Hasanefendioğlu, İsaoğlu, Karahasanoğlu, Kavranoğlu, Küçükömeroğlu, Makilioğlu, Mollahüseyinoğlu, Receboğlu

Alano Sahod

Abazaoğlu, Ayvazoğlu, Delimahmudoğlu, Deliosmanoğlu, Ganimetoğlu, Gulamoğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacıbektaşoğlu, Hacıefendioğlu, Hacıhasanoğlu, Hacıniyazoğlu, Hocaoğlu, Kadıoğlu, Kanburoğlu, Kapancıoğlu, Karaahmedoğlu, Korkoroğlu, Kasdinimatoğlu Makilioğlu, Muzoğlu, Oskorluoğlu, Saltoğlu, Sarımahmudoğlu, Serdaroğlu, Şamiloğlu, Tabansızoğlu, Tiryakioğlu, Topaloğlu, Topuzoğlu, Ustamehmedoğlu, Uzunmustafaoğlu, Velioğlu, Velizâde

Alano Mitso

Başakoğlu, Berbadoğlu, Hacısalihoğlu, İbrahimoğlu, Karaahmedoğlu, Mehmedalioğlu, Mollanumanoğlu, Mustuoğlu, Ömeroğlu, Ustaosmanoğlu, Vanlıoğlu

Alano Cuvaloz

Alipaşaoğlu, Ayazoğlu, Aydınoğlu, Bozoğlu, Çilingiroğlu, Delihüseyinoğlu, Demircioğlu, Dervişoğlu, Duralioğlu, Fazlıoğlu, Hasanefendioğlu, Hasanoğlu, Hüseyinoğlu, İmamoğlu, Kâmiloğlu, Karaalioğlu, Kaşifoğlu, Murtezaoğlu, Öksüzoğlu, Sarımahmudoğlu, Şişmanoğlu, Terzioğlu

Ancipranoz Alano

Berharoğlu, Hasanbayrakdaroğlu, Kamizaloğlu, Seydioğlu, Ukşuloğlu, Yormazoğlu

Alano Hangova

Aladoğlu, Aliçebioğlu, Aliefendioğlu, Babuşoğlu, Bâkioğlu, Cesimoğlu, Çakıroğlu, Çilmehmedoğlu, Çilömeroğlu, Delialioğlu, Emirahmedoğlu, Fettahoğlu, Ğovoğlu, Hacıhüseyinoğlu, İzmirlioğlu, Kanburoğlu, Karaahmedoğlu, Karakullukçuoğlu, Karamustafaoğlu, Kerimoğlu, Kesimalioğlu, Kodinoğlu, Kotiloğlu, Kurşunoğlu, Medoğlu, Mehmedbayrakdaroğlu, Mollavalioğlu, Parçinoğlu, Rüstemoğlu, Sakaoğlu, Sakoğlu, Süleymanpaşaoğlu, Şekeroğlu, Terzihasanoğlu, Terzimehmedoğlu, Tosunalioğlu, Uzunahmedoğlu, Velioğlu, Zakudoğlu, Zurnacıoğlu

Alano Balaban

Abdülazizoğlu, Araboğlu, Balabanhasanoğlu, Berberoğlu, Harabutoğlu, Deliahmedoğlu, Delimehmedoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hanoğlu, Köroğlu, Likefoğlu, Meryemoğlu, Mollaahmedoğlu, Musaoğlu, Serdaoğlu, Tombuloğlu, Zaroğlu

Ukşul Alano

Alioğlu, Beşiroğlu, Deliahmedoğlu, Hasanefendioğlu, İsmailoğlu, Karamustafaoğlu, Mehmedalioğlu, Melikoğlu, Mollabeşiroğlu, Salihoğlu, Tombuloğlu

Nefs-i Hundez

Ahmedoğlu, Aliçebioğlu, Alioğlu, Alipaşaoğlu, Araboğlu, Azaklıoğlu, Bozarakoğlu, Cirlioğlu, Çırakoğlu, Dedeoğlu, Delibaltaoğlu, Demircioğlu, Devecioğlu, Dilsizoğlu, Emriyanoğlu, Hacıabdioğlu, Hacıahmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacıbayrakdaroğlu, Hacıeyüboğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıosmanoğlu, Hacıosmanzâde, Hızıroğlu, İslamoğlu, Kaboğlu, Kanburoğlu, Kandımoğlu, Karaahmedoğlu, Karamahmudoğlu, Karamehmedoğlu, Karamustafaoğlu, Karaosmanoğlu, Kucavaoğlu, Koçalioğlu, Körmemişoğlu, Körsalihoğlu, Lamaşoğlu, Mahmudçebioğlu, Memişoğlu, Mollaoğlu, Muradoğlu, Nuhoğlu, Osmanoğlu, Paçaoğlu, Pehlivanoğlu, Sarmısakoğlu, Selimoğlu, Semizalioğlu, Sofuoğlu, Soğuşoğlu, Şemedoğlu, Tringozoğlu, Tombuloğlu, Topalaraboğlu, Tozoğlu, Turanoğlu, Uzunalioğlu, Velioğlu, Veysoğlu, Yakuboğlu, Zurnacımahmudoğlu

Mahdandoz, Pirloz

Berberahmedoğlu, Hacıabdülkerimoğlu, Horomoğlu, Paşalıoğlu, Selimoğlu, Vangoğlu, Ziliboğlu

Kaland ve Makidonos

Çakıroğlu, Eyüboğlu, Hacıoğlu, Hasançebioğlu, İzmiroğlu, Kancaoğlu, Kırıkoğlu, Kuruahmedoğlu, Mehmedçebioğlu, Osmanoğlu, Uzunalioğlu, Uzunmehmedoğlu

Kono Horhom, Yazıcı, Ğordi

Abdullahoğlu, Alemdaroğlu, Bektaşoğlu, Berbadoğlu, Berberoğlu, Beşincioğlu, Bıyıkoğlu, Delialioğlu, Delimahmudoğlu, Delimehmedoğlu, Demircioğlu, Eminoğlu, Hacıhüseyinoğlu, Hacımurtezaoğlu, Hacıömeroğlu, Kaçıranoğlu, Karaahmedoğlu, Karaharmanoğlu, Karahasanoğlu, Karahüseyinoğlu, Kavakoğlu, Kazancıoğlu, Kılıçoğlu, Kulakoğlu, Küçükmustafaoğlu, Küçükömeroğlu, Kürdalioğlu, Makilioğlu, Mollaahmedoğlu, Mollahasanoğlu, Mollahuburoğlu, Mollamustafaoğlu, Muradoğlu, Odabaşıoğlu, Ortçuoğlu, Pecemadoğlu, Salihoğlu, Şaşıoğlu, Tahtasızoğlu, Topaloğlu, Totoğlu, Ustaalioğlu, Velioğlu, Yanıkoğlu

Komanit ve Varelit ve Kancı     

Abdullahoğlu, Alemdaroğlu, Boşnakoğlu, Bozoğlu, Bozömeroğlu, Çerkezoğlu, Demircioğlu, Efendioğlu, Emindayıoğlu, Eskimehmedoğlu, Fırıncıoğlu, Gemicioğlu, Hacıismailoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıosmanoğlu, Hasanefendioğlu, Kasarcıoğlu, Katıroğlu, Kemhacızâde, Kurdoğlu, Kuruömeroğlu, Küçükosmanoğlu, Makilioğlu, Mandanoğlu, Mehmedoğlu, Memişoğlu, Murtezaoğlu, Ömeroğlu, Sakuroğlu,

Komanit ve Varelit ve Kancı

Sakanaroğlu, Sarıhasanoğlu, Sarımahmudoğlu, Sarıoğlu, Selmanoğlu, Semercioğlu, Seroğlu, Surikoğlu, Şerifoğlu, Şeyhoğlu, Terzioğlu, Topaloğlu, Türidioğlu, Ustaömeroğlu, Yahyaoğlu, Yakuboğlu, Yamakoğlu, Yoğurtçuoğlu

Balek ve Mahalle-i Hacıkurd ve Sihali

Ahmeddayıoğlu, Apancenalıoğlu, Azaklıoğlu, Çakıroğlu, Delireisoğlu, Fazlıoğlu, Gariboğlu, Hayıroğlu, Hızıroğlu, Holoğlu, Horomoğlu, Kağıdoğlu, Karakaşoğlu, Karamahmudoğlu, Karamollaoğlu, Kırıkoğlu, Kumluoğlu, Küçükibrahimoğlu, Makilioğlu, Maruloğlu, Odabaşıoğlu, Pendazoğlu, Sâfioğlu, Sekbanoğlu, Şahinoğlu, Telveroğlu, Ustirikoğlu, Yahyaoğlu, Yemişoğlu

Kavalar ve Arab

Dilsizoğlu, Hacıeyüboğlu, Kandımoğlu, Küçükmehmedoğlu, Memişoğlu, Salihoğlu, Şişkooğlu, Tellioğlu, Tüfenkçioğlu

Yiğa

Akçaoğlu, Berberoğlu, Boduroğlu, Cinalioğlu, Çakırahmedoğlu, Cilevekoğlu, Çubuloğlu, Emrullahoğlu, Hüsamoğlu, Kaboğlu, Kudaloğlu, Likitoğlu, Mutruboğlu, Ömerefendioğlu, Ömeroğlu, Sohtaoğlu, Şehidoğlu, Telalioğlu, Terzimehmedoğlu, Türkahmedoğlu, Zarıoğlu

Yavan

Atmacaoğlu, Balcıoğlu, Dalakoğlu, Delimustafaoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hüseyinoğlu, İbrişoğlu, Karabatakoğlu, Karahasanoğlu, Karahüseyinoğlu, Karaibrahimoğlu, Karamustafaoğlu, Karzeloğlu, Kemaloğlu, Koloğlu, Koyanoğlu, Kuruahmedoğlu, Kurumahmudoğlu, Kustaçoğlu, Kürdalioğlu, Lidaroğlu, Mollaalioğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollaibrahim[oğlu], Sakoğlu, Salbozoğlu, Süleymanoğlu, Şahmanezoğlu, Şişmanoğlu, Takaoğlu

Muzgar

Ahmedefendioğlu, Büyükoğlu, Hacıömeroğlu, İncemalezoğlu, İzzetoğlu, Karamustafaoğlu, Karaömeroğlu, Koçalioğlu, Küçükmehmedoğlu, Kuzuoğlu

Haksa

Aliçebeoğlu, Başakoğlu, Caferoğlu, Ekseroğlu, Foçoğlu, İsmailceboğlu, Kitapsızoğlu, Marsuvanoğlu, Mollaahmedoğlu, Mollamustafaoğlu, Sadıkoğlu, Ökseklioğlu, Uzunalioğlu

Dervel

Gençağaoğlu, Hocaabdullahoğlu, Karaalioğlu, Karaosmanoğlu, Likoğlu, Satıralioğlu, Satıroğlu, Şaboğlu, Şevvaloğlu, Uzunmehmedoğlu

Maki ve Yalavaslı ve İftiryali

Abdibayrakdaroğlu, Abdullahoğlu, Arabistanoğlu, Armudluoğlu, Bağıranoğlu, Başakoğlu, Bıyıkoğlu, Cinalioğlu, Çilingiroğlu, Dervişoğlu, Hacıoğlu, İmamoğlu, Kağıdoğlu, Kaşoğlu, Kırıkoğlu, Kıroğlu, Koçinoğlu, Kofonoğlu, Koskoroğlu, Kubaloğlu, Kutralioğlu, Memiloğlu, Mollakâmiloğlu, Mollanınoğlu, Panbuksuzoğlu, Sohtaoğlu, Şuboğlu

Yalavas ve Aytinos ve Toramanlı

Altıparmakoğlu, Aşıkoğlu, Bacakoğlu, Barutoğlu, Boşnakoğlu, Burmaoğlu, Abosboroğlu, Feyzioğlu, Gedikoğlu, İmamoğlu, Kantoğlu, Karaalioğlu, Kıroğlu, Kızkapanoğlu, Kofonoğlu, Kondoğlu, Kucurakoğlu, Kuşuoğlu, Küçükhüseyinoğlu, Likoğlu, Mollahasanoğlu, Ömeroğlu, Sarıoğlu, Sarmusakzâde, Süleymanoğlu, Şahidoğlu, Terzioğlu, Topaloğlu, Ustahüseyinoğlu

Harvel ve Çunis ve Polid

Abdullahoğlu, Abdurrahimoğlu, Arslanoğlu, Ayvazoğlu, Bakoğlu, Çalıkoğlu, Garasoğlu, Gençalioğlu, Hacıefendioğlu, İhtiyaroğlu, Kabaloğlu, Karahüseyinoğlu, Karamehmedoğlu, Kazanasmazoğlu, Kocaoğlu, Köroğlu, Köseoğlu, Kulevoğlu, Kurumahmudoğlu, Mehmedalioğlu, Osmanefendioğlu, Sarıalioğlu, Seyrekoğlu, Turnaoğlu, Ustaömeroğlu, Uzunömeroğlu

Vuydak ve Savan ve Hazer ve Kozan

Abacıoğlu, Altunoğlu, Arnabudoğlu, Balabanlıoğlu, Berbadoğlu, Cevahiroğlu, Çataloğlu, Çolakoğlu, Deliahmedoğlu, Delibaltaoğlu, Deliibrahimoğlu, Ebaloğlu, Eyüboğlu, Galatoğlu, Gılmanoğlu, Hacıhasanoğlu, Karaahmedoğlu, Karaalioğlu, Karakaşoğlu, Kelalioğlu, Kesimoğlu, Kırçıloğlu, Kokocaoğlu, Kondopuloğlu, Köroğlu, Kudaloğlu, Kuloğlu, Küçükhüseyinoğlu, Kürdmahmudoğlu, Mahmudoğlu, Melisoğlu?, Mollahasanoğlu, Mollamusaoğlu, Muduloğlu, Paşalıoğlu, Seydioğlu, Soğanoğlu, Sofuoğlu, Süleymanoğlu, Şahaloğlu, Şahbazaroğlu, Şahinoğlu, Topaloğlu, Totoğlu, Ustaibrahimoğlu, Visirlioğlu, Yazıcıoğlu

Çalek ve Asporyancık

Abdülkerimoğlu, Anazikoğlu, Araklıoğlu, Atmacaoğlu, Başakoğlu, Başoğlu, Bektaşoğlu, Berberoğlu, Çakıroğlu, Çalıkoğlu, Çavuşoğlu, Delimehmedoğlu, Eyüboğlu, Fellahoğlu, Feyzoğlu, Güloğlu, Hacıveisoğlu, Hasanoğlu, İslamoğlu, Kadıoğlu, Karaahmedoğlu, Karaalioğlu, Karahüseyinoğlu, Kayısoğlu, Kondoğlu, Körsüleymanoğlu, Köseoğlu, Mollahamzaoğlu, Ömeralemdaroğlu, Paşooğlu, Tabanoğlu, Temeloğlu, Vanikoğlu

Korkod

Cevahirefendioğlu, Değirmencioğlu, Delisalihoğlu, Hokkabazoğlu, Karamustafaoğlu, Kazaskeroğlu, Keloğlu, Mahuralıoğlu, Mamiroğlu, Nanakoğlu, Sıroğlu, Saloğlu, Sarıalioğlu, Şişikoğlu, Zoğçoğlu

Kırinda ve Makidanoz

Abdülkerimoğlu, Ağırşakoğlu, Duranoğlu, Göktaşoğlu, Hacısüleymanoğlu, Husikoğlu, Hunekoğlu, Karaalioğlu, Karahasanoğlu, Karaismailoğlu, Koçinoğlu, Koçiyanoğlu, Kosiyanoğlu, Likodoğlu, Satıralioğlu, Tomazoğlu, Tumruoğlu, Yakuboğlu, Yetimoğlu, Zırıhoğlu

İştoloz ve Lazandoz ve Kuruç

Abdioğlu, Afacanoğlu, Araboğlu, Azaklıoğlu, Bayrakdaroğlu, Delimehmedoğlu, Hacıalioğlu, Hacımehmedoğlu, Karamustafaoğlu, Karamutioğlu, Kelhacıoğlu, Küçükoğlu, Meriçoğlu, Merikoğlu, Mollahüseyinoğlu, Mollaömeroğlu, Mustafaoğlu, Salihoğlu, Sarımustafaoğlu, Sarıoğlu, Tarakçıoğlu, Tosbatlıoğlu, Turanoğlu, Yesirhasanoğlu, Zahrioğlu

Eskipazar ve Zariyoz ve Halt

Aliefendioğlu, Aşıkalioğlu, Atmacaoğlu, Ayazoğlu, Beleşoğlu, Çakırahmedoğlu, Çakıroğlu, Çalıkoğlu, Çerkezoğlu, Delimustafaoğlu, Gençalioğlu, Göktaşoğlu, Gurbetoğlu, Gülbeyazoğlu, Güneşbayrakdaroğlu, Hacıabdioğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacıkeleşoğlu, Hacısüleymanoğlu, Hamaloğlu, Harabzâde, Holadanoğlu, Humakoğlu, İlyasoğlu, Kalyooğlu, Kapıcıoğlu, Karaismailoğlu, Karamahmudoğlu, Kasaboğlu, Kaskaroğlu, Köralioğlu, Köseçömeroğlu, Kudaloğlu, Kulaksızoğlu, Kuşunoğlu, Küçükalioğlu, Kürdoğlu, Mehmedalioğlu, Mızraboğlu, Mumcuoğlu, Mutanınoğlu, Ömeroğlu, Paçanlıoğlu, Sarıhüseyinoğlu, Seydioğlu, Şaboğlu, Şalıoğlu, Şoltoğlu, Tabanoğlu, Uzunalioğlu, Uzunhasanoğlu, Yaveroğlu, Yılancıoğlu, Yusufoğlu

Muzgar ve Dirgona ve İstavri ve Papalandoz ve Hasdikoz

Abazaoğlu, Abdullahoğlu, Alireisoğlu, Ayazoğlu, Beşiroğlu, Cinalioğlu, Ekşioğlu, Ellezoğlu, Gençalioğlu, Hacıalioğlu, Hacıismailoğlu, Haliloğlu, Hasançebioğlu, Hasanbaşoğlu, Hayalıoğlu, Hüseyinoğlu, Kabaahmedoğlu, Kabaoğlu, Karabiberoğlu, Karamustafaoğlu, Karasüleymanoğlu, Katırcıoğlu, Keskinoğlu, Koçalioğlu, Konduoğlu, Köralioğlu, Köseoğlu, Kulaoğlu, Külafoğlu, Kürekoğlu, Mahgeloğlu, Mehmedefendioğlu, Memişoğlu, Mollaahmedoğlu, Moralioğlu, Paçanlıoğlu, Rusoğlu, Salihoğlu, Selimoğlu, Sivrioğlu, Sofuoğlu, Süleymanoğlu, Tüysüzoğlu, Ustahasanoğlu

Hanlut ve Puşur ve Çiheli ve Varhali ve Manuşar

Abdioğlu, Abdurrahmanoğlu, Alemdaroğlu, Alibaşoğlu, Alipaşaoğlu, Bayıroğlu, Cansızoğlu, Cordanoğlu, Çapaklıoğlu, Gençalioğlu, Gürgüroğlu, Hacıkurdoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıoğlu, Haldoğlu, Hamiloğlu, Hoşyüz[oğlu], Kadakoğlu, Karaibişoğlu, Karamollaoğlu, Kazdaloğlu, Kazmazoğlu, Kılıçoğlu, Kokoçeloğlu, Kokozeroğlu, Kolotoğlu, Koziloğlu, Koçinbeloğlu, Küçükahmedoğlu, Likoğlu, Mangıroğlu, Mollaahmedoğlu, Mollafeyzioğlu, Mollaibrahimoğlu, Mollaosmanoğlu, Murtezaoğlu, Mutuoğlu, Pırpıroğlu, Reşidoğlu, Sakaloğlu, Sarımustafaoğlu, Sarıoğlu, Seyyidalioğlu, Süleymanoğlu, Tunbuloğlu, Topçuoğlu, Turpoğlu, Yakuboğlu, Yusufoğlu

Mesoraş-ı Kebîr

Cevahiroğlu, Durmuşoğlu, Hacıabdioğlu, Hacıhasanoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacıosmanoğlu, Karakaşoğlu, Katırcıoğlu, Koçalioğlu, Köralioğlu, Kürdoğlu, Maceloğlu, Mazeloğlu, Mollaoğlu, Osmanoğlu, Silikoğlu, Zonyaoğlu

Mesoraş-ı Sagîr

Abdullahoğlu, Abduloğlu, Alioğlu, Atmacaoğlu, Azizoğlu, Çahaloğlu, Durmuşoğlu, Feyzoğlu, Hacıhaliloğlu, İbrahimoğlu, Kanezoğlu, Köseoğlu, Lemeşikoğlu, Mehmedoğlu, Mollamurtezaoğlu, Mollasüleymanoğlu, Muradoğlu, Mustafaoğlu, Sakaoğlu, Sakozendoğlu, Tombuloğlu

Varda

Ahmedbaşoğlu, Ahmedoğlu, Ahmedpaşaoğlu, Aliçebioğlu, Araboğlu, Bayrakdaroğlu, Beşiroğlu, Çakıroğlu, Çallıoğlu, Çolakoğlu, Deliçilesizoğlu, Delimehmedoğlu, Demircioğlu, Ekşioğlu, Fazlıoğlu, Fazlıpaşaoğlu, Feyzioğlu, Hacıabdurrahmanoğlu, Hacıalioğlu, Hacıibrahimoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıoğlu, Hüseyinbaşoğlu, İslamoğlu, Kâmiloğlu, Karahasanoğlu, Karakullukçuoğlu, Karaosmanoğlu, Köseoğlu, Kudaloğlu, Kurdoğlu, Kuşakoğlu, Kutevoğlu, Kürdoğlu, Küsküoğlu, Likepoğlu, Mahmudağaoğlu, Mollamahmudoğlu, Mollamustafaoğlu, Muçuoğlu, Murtezaoğlu, Öksüzoğlu, Rüstemoğlu, Saparoğlu, Sarıhanoğlu, Selimoğlu, Sipahioğlu, Sivrioğlu, Tarakçıoğlu, Terzioğlu, Toğoğlu, Tomaroğlu, Tozkoparanoğlu, Ustahüseyinoğlu, Ustaosmanoğlu, Uzunahmedoğlu, Velioğlu, Velikoğlu, Yağcıoğlu, Yesiroğlu

Samri

Ahmedvelioğlu, Balıkçıoğlu, Beyazleboğlu, Burnazoğlu, Cinahmedoğlu, Civelekoğlu, Çavuşoğlu, Emriyanoğlu Hacıalioğlu, Hacıfazlıoğlu, Hacımehmedoğlu, Hacımustafaoğlu, Hacıosmanoğlu, Hasanoğlu, Haydaroğlu, Hokkabazoğlu, Hüseyinağaoğlu, İbrahimoğlu, Karacaoğlu, Karkuçoğlu, Kazoğlu, Keyvanoğlu, Koçinoğlu, Köseoğlu, Kulakoğlu, Mangıroğlu, Maraşlıoğlu, Memikoğlu, Mollaismailoğlu, Osmanoğlu, Öksüzoğlu, Pangaloğlu, Papoğlu, Sakaltaşoğlu, Söğütoğlu, Şahinoğlu, Taraşoğlu, Terzioğlu, Tiryakioğlu, Topuzoğlu, Turuoğlu, Türlüoğlu, Ustahüseyinoğlu, Ustaibrahimoğlu, Uzunmehmedoğlu, Yakuboğlu, Yusufoğlu

Keler

Abdurrahmanoğlu, Azaklıoğlu, Bağdadlıoğlu, Burnazoğlu, Çalıkoğlu, Çolakoğlu, Demircioğlu, Hacıfazlıoğlu, Hacıibrahimoğlu, Haydaroğlu, Hüseyinefendioğlu, Kabaoğlu, Kakavanoğlu, Kanisoğlu, Karaalioğlu, Karahüseyinoğlu, Karakaşoğlu, Küpçüoğlu, Mehmedalioğlu, Memişoğlu, Mollaalioğlu, Öksüzoğlu, Ömerağaoğlu, Ömerçebioğlu, Sanigaoğlu, Sarıhasanoğlu, Sarıoğlu, Temeloğlu