Gerçekle alakası olmayan ÇET raporlarına dayanılarak Karadeniz vadilerinde hayat bitiyor. Bütün dereler baraj olsa Türkiye'nin %2 ihtiyacı için buradaki büyük turizm potansiyelini öldürmeyelim

Bugün Türkiye’nin yıllık enerji tüketimi 175 milyar kilovat saattir.
Bu değer her yıl yaklaşık 10 milyar kilovat/saat artmaktadır.Başlıca enerji üretim santrallerimiz,termik(kömür),doğalgaz ve hidroelektrik(su)santralleridir.
Tüm hidroelektrik santrallerinden yıllık üretilen enerji 2006 yıl sonu itibariyle 43 milyar kwh civarında olmuştur.
Türkiye’deki bütün su potansiyelimiz kullanılmış olsa ancak 120 milyar kwh enerji üretimi gerçekleşebilir.

Enerjiye her ülke gibi bizimde ihtiyacımız olup daha başka yollardan da enerji üretmemiz gerektiğine inanıyorum.(Nükleer enerji,Rüzgar enerjisi v.s).Hidroelektrik santrallerinin ilk tesis masrafları yüksek fakat daha sonra üretim maliyetleri çok düşük olup,en temiz enerji üretimi de bu santrallerden yapılmaktadır.Tüm bu gerçeklerin yanında ,insanların enerjiye ihtiyaçları olduğu kadar ,yaşadıkları doğanın da korunmasına şiddetle ihtiyaçları vardır.

Ülkemizin en güzel yöresi KARADENİZ’İN en güzel iki vadisinden biri olan İKİZDERE VADİSİ DE ülkemizin vazgeçilmez en güzel hazinelerinden birisidir.
Gerek funa gerekse flora yapısı itibariyle eşsiz bir güzelliğe sahip vadimiz endemik pek çok türü bünyesinde yaşatmaktadır.
Gerek dağ ve yaylaları ,eşsiz güzellikteki vadileri ve akarsuları ile yemyeşil bitki örtüsü ile yılın 12 ayı turizm yapılabilen eşsiz güzelliklere sahip bir yöreyiz.

2007 yılı sonunda hizmete girecek olan kaplıca tesislerimizle ilçemiz çok değişik bir konum kazanacaktır.Mineral açıdan çok zengin ve yaklaşık olarak 70 C sıcaklıktaki kaplıcamız ile tüm Karadeniz bölgesinin TURİZM MERKEZİ olmaya namzet'iz.
Son yıllarda İlçemize çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turist akımı olmaktadır.İlçe olarak yönümüzü turizme çevirmiş ,geleceğini de turizmde görmekteyiz.
Hal böyle iken İkizdere Vadisi’nin bu eşsiz güzelliği hiç düşünülmeden,Vadilerimi üzerine ikisi baraj ve yedisi de kanal tipi olmak üzere 9 adet elektrik santral projesi yapılmıştır.

Bunların bir kısmı DSİ tarafından ,bir kısmı da özel sektör tarafından projelendirilmiştir.Yapılacak olan TOZKÖY BARAJI VE SANTRALİ ile DEREKÖY BARAJI VE SANTRALİ PROJELERİ ,yöremiz için tam bir cinayet olacaktır.Tozköy Barajı:CİMİL deresini Çamlık deresine akıtıp buradan GÖLYAYLA deresine geçilecek ve bu derede ANZER VADİSİNE yaklaşık 18 km lik bir tünelle akıtılacaktır.
Bu proje ile bu derelerin yatakları kurutulacak ,vadiler ölüme terk edilecektir.Bu da İKİZDERE’NİN ölümü demek olacaktır.Dünyanın en güzel vadileri ölüme terk edilecektir.
İhalesi yapılıp yapım aşamasına gelen RÜZGARLI 1 VE RÜZGARLI 2 santralleri eşsiz güzellikteki RÜZGARLI VADİSİ’NİN tamamen yok olmasına sebep olacaktır.Üstelik 30-35 milyon kwh bir enerji için.Sanko Holding’in Akım Enerji şirketi tarafından su kullanım antlaşması yapılan Cevizlik Hidroelektrik Santrali 90mw(megawat) gücünde olup kanal tipi bir santraldir.Yıllık üreteceği enerji miktarı da yaklaşık 400 milyon kwh civarında planlanmıştır.
Bu da bugünkü Türkiye genel elektrik üretiminin binde 2-2.5 ‘u civarında olmaktadır.Bu santralle su alma noktası ile santral tesislerine yaklaşık 7 km lik bir tünelle su taşımakta ve 12 km lik bir vadi susuz bırakılmaktadır.
Hazırlanan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ÇED RAPORU,su alma noktasından bırakılacak olan 150 litre/sn lik su miktarı ile doğaya yapılacak en büyük ihanettir.

Bu projeyi hazırlayan sayın profesör bilim adına,para karşılığı bir cinayet işlemiştir.

Bu proje ile bu santralin yapımı,İKİZDERE’NİN turizmine yapılabilecek en büyük darbedir.BU SANTRALLERLE ÜRETİLECEK ENERJİ İLE ÜLKEMİZ KURTULACAKSA İKİZDERE BİN KERE FEDA OLSUN…Ama birileri daha fazla para kazanacak diye İKİZDE REMİZ’İ FEDA EDEMEYİZ.
Unutmayalım ,İkizdere Vadisi’nden elde edilecek olan enerji ile başka yerden çok kolaylıkla elde edilebilir.20 yıl sonra buradan elde edilecek enerji miktarı TÜRKİYE için hiçbir önemi olmayan küçük bir miktar olacaktır.

Ama,kaybedilen İkizdere Vadisi bir daha geri gelmeyecek ,ülkemiz ve vadimiz eşine az rastlanır güzellikteki vadilerinden birini kaybedecektir.Gelecek nesiller bizi asla affetmeyecektir.

Biz İKİZDERELİLER olarak ,İkizdere Vadisi’nin 1961 yılında işletmeye giren ve halen çalışan İKİZDERE HİDROELEKTRİK SANTRALİ ile bu ülkeye olan enerji borcunu ödediğine inanıyoruz.”KAR NERDE İSE BEN ORDAYIM ”ZİHNİYETİYLE HAREKET EDEN BİR ÖZEL SEKTÖRÜN VADİMİZİ ÖLDÜRMESİNE ,bütün kanuni haklarımızı kullanarak asla izin vermeyeceğiz.
Bu projelerle bu vadi ölmektedir.Buna sebep olacak herkes bu ülkeye ihanet etmiş olacaktır.Enerji ihtiyacımız var ama bu eşsiz vadiye de tüm milletin,tüm insanlığın ve gelecek nesillerin ihtiyacı vardır,olacaktır.