ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2010 YILI SONUÇLARI

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Bu haber bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 2010 yılı sonuçlarına yer verilmektedir.

Açıklanan rakamlara göre Of , Hayrat, Çaykara, Dernekpazarı nüfus bilgileri

İşte İlçelerin nüfusları;
Of : 18.898
Çaykara : 2.469
Hayrat : 5.286
Dernekpazarı : 2.388

İşte Of'un beldelerinin nüfusları;
Ballıca : 2.201
Bölümlü : 3.336
Cumapazarı : 2.145
Gürpınar : 2.091
Eskipazar : 2.594
Kıyıcık : 3.745
Uğurlu : 2.821

İşte Hayrat'ın beldelerinin nüfusları;
Balaban : 3.365

İşte Çaykara'nın beldelerinin nüfusları;
Ataköy : 1.691
Karaçam : 2.269
Taşkıran : 2.107
Uzungöl : 2.248
 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişidir.

2010 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.161.676 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.043.182 kişi) erkekler, % 49,8’ini (36.679.806 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2010 yılında 81 ilden; 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 28 ilin nüfusu azalmıştır.

Nüfus artış oranı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Çankırı ve Ardahan’dır. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilk üç  il  ise Bilecik, Isparta ve Erzincan’dır.

Ülke nüfusunun % 76,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Toplam nüfusun  % 76,3’ü  (56.222.356 kişi) il  ve  ilçe  merkezlerinde  ikamet  ederken,        % 23,7’si (17.500.632 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 32 ile Ardahan’dır.

Nüfusun % 18’i İstanbul’da ikamet etmektedir.

Toplam nüfusun % 18’i (13.255.685 kişi) İstanbul’da  ikamet  etmektedir. Bunu sırasıyla;      % 6,5 ile (4.771.716 kişi) Ankara, % 5,4 ile (3.948.848 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.605.495 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.085.225 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.412’dir.

Nüfusun yarısı 29,2 yaşından küçüktür.

Ülkemizde ortanca yaş 29,2’dir. Ortanca yaş erkeklerde 28,7 iken, kadınlarda 29,8’dir. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,1; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,8’dir.

Nüfusun % 67,2’si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,6’sı 0-14 yaş grubunda, % 7,2’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 96 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 96 kişidir. Bu sayı illerde 10 ile 2.551 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.551 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 432 kişi ile Kocaeli, 329 kişi ile İzmir, 254 kişi ile Hatay ve 250 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 10 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Bu haber bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 2010 yılı sonuçlarına yer verilmektedir.

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 73.722.988 kişidir.

2010 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.161.676 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.043.182 kişi) erkekler, % 49,8’ini (36.679.806 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2010 yılında 81 ilden; 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 28 ilin nüfusu azalmıştır.

Nüfus artış oranı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Çankırı ve Ardahan’dır. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilk üç il ise Bilecik, Isparta ve Erzincan’dır.

Ülke nüfusunun % 76,3’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Toplam nüfusun % 76,3’ü (56.222.356 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,7’si (17.500.632 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 32 ile Ardahan’dır.

Nüfusun % 18’i İstanbul’da ikamet etmektedir.

Toplam nüfusun % 18’i (13.255.685 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,5 ile (4.771.716 kişi) Ankara, % 5,4 ile (3.948.848 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.605.495 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.085.225 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.412’dir.

Nüfusun % 67,2’si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,6’sı 0-14 yaş grubunda, % 7,2’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 96 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 96 kişidir. Bu sayı illerde 10 ile 2.551 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.551 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 432 kişi ile Kocaeli, 329 kişi ile İzmir, 254 kişi ile Hatay ve 250 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 10 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 241’dir.

1 yılda 1.161.676 kişi arttık
Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları’nı açıkladı
ANKARA AA

- Buna göre 2009 yılı itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 161 bin 676 kişilik artışla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştı.
- 2010 yılında 81 ilden 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.
- 2010 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 50.2 ’si (37 milyon 43 bin 182 kişi) erkek, yüzde 49.8 ’i (36 milyon 679 bin 806 kişi) kadın.
- Ülke nüfusunun yüzde 18 ’i İstanbul ’da yaşıyor. Buna göre her 6 kişiden 1 ’i İstanbul ’da yaşamını sürdürüyor.
- Türkiye ’de, ortanca yaş 29.2 olarak hesaplandı. 2009 yılında bu rakam, 28.8 olarak belirlenmişti.
- Ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67.2 ’sini oluşturdu. Nüfusun yüzde 25.6 ’sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7.2 ’si de 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.
- Bir kilometre kareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 96 kişi olarak hesaplandı. Söz konusu rakam, 2009 ’da 94 kişi düzeyindeydi.

Dönemi Toplam Nüfus* Toplam Kadın Nüfus** Toplam Erkek Nüfus***
2010 73 722 988 36 679 806 37 043 182
2009 72 561 312 36 098 842 36 462 470
2008 71 517 100 35 615 946 35 901 154
2007 70 586 256 35 209 723 35 376 533
2000 67 803 927 33 457 192 34 346 735
1990 56 473 035 27 865 988 28 607 047
1985 50 664 458 24 992 483 25 671 975
1980 44 736 957 22 041 595 22 695 362
1975 40 347 719 19 602 989 20 744 730
1970 35 605 176 17 598 190 18 006 986
1965 31 391 421 15 394 457 15 996 964
1960 27 754 820 13 590 932 14 163 888
1955 24 064 763 11 831 342 12 233 421