Trabzon Dernekleri Federasyonu genel merkezinde çevre Müh. Gül Göktepe hanımefendi Federasyonumuz gençlik kolları üyelerine yönelik çevre bilgilendirme sohbetinde bulundu.
    T.D.Federasyonu gençlik kollarının yönetim ve bölge başkanlarının katıldığı Bölgemizde kanser ve Nükleer enerji konusunda Sayın Gül hanım önemli açılımlarda bulunarak gençlerimizi Nükleer tehlike ve Çevre konusunda pek çok misallerle bilgilendirdi.

   Çoğunluğu Yüksek tahsilli geçlerimizin, konu ile ilgili soruları karşısında Sayın Gül hanımefendi Trabzon gençliğinin, Çağımızın en önemli enerji kaynağı konusunda yerli bilgi donanımına haiz olmasından duyduğu mutluluğu beyan etti.
   Günümüzde Nükleer enerjinin ülkemizde kullanılması konusunda STK lara büyük görevler düştüğünü açıklayan Gül, Birçok STK nın Nükleer karşıtlığını abarttıklarını, Bunun altında fosil yakıtların kullanımından sağlanan büyük rantın etkili olduğunu beyan etti.

   Çernobil kazasının ülkemizde bu konuda önemli handikaplara sebep olduğunun vurgulandığı sohbette, Kanser hastalığının nedenleri konusunda kesin hedef tespit etmenin günümüzde mümkün olmadığını. pek çok olumsuz çevre konusunun  kansere sebep teşkil ettiği vurgulandı.
   Başta sigara, sentetik ve kimyasal maddelerin gıdalarımıza dolaylı veya dolaysız katılması, Kullandığımız her türlü eşyanın kimyasal yapısı, bu eşyanın mamul imalatında boya gibi sentetik kimyasal koruyucular, temizlik maddelerinin kalıtımları ve kanalizasyonla göllere, derelere, denizlere karışmasıyla buralarda yaşayan balıkların, tarla mamullerinin tüketilmesi, İlaç sektöründeki kimyasal etkin maddelerin kullanılması gibi pek çok etkenin kader riskini doğurduğunu beyan eden Gül, Gençlerimizin bu konularda olanca güçlerince duyarlı olmasını , projeler , araştırmalar yapmasını, Bu neticelerin toplumla paylaşılması konusunda basın ve STK duyuruları ve yasal eylemleriyle topluma ulaştırmalarının önemine değinildi.

   Geçlerimizin bu konularda hayata geçireceği her türlü projeye severek danışmanlık yapacağını beyan eden sayın Gül, Trabzon gençliğinin toplumsal sorunlarımız üzerinde yoğunlaşarak zevk alacakları faydalı meşguliyetlerle uğraşmalarının çok önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında  Her vesile ile bir araya gelerek muhabbet yapmanın dahi günümüzdeki önemine değinerek, Memleketimizden uzak bu metropollerde kaybolmamak için  bu birlikteliklerin sık sık yapılması için bu faaliyetlerin motive edici faydalarına değinildi.

TDF Başkan yrd. Hüseyin Ayaz'ın 18 yılını verdiği STK mücadelesinde Kanser araştırmaları, bu konuda toplumsal bilincimizi harekete geçirmede çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğinin altı çizilerek gençlerimizin bu bayrağı daha büyük heyecanlarla alarak yeni hedeflere taşımasının önemi dile getirildi.

Panel sonunda  TDF Bşk. Yrd. Mustafa Demir tarafından Gül Göktepe hanımefendiye TDF adına teşekkür plaketi takdim edildi.
Gül Göktepe hanımefendi gençlerimizin ve bölge STK larının böyle etkinliklerine her zaman katkıda bulunmaya, Gençlerimizin çevreye duyarlılığının gelişmesi amacıyla bilgilendirmelerde bulunmaya, imkanlar nispetinde hazır olduğunu, bunun toplumsal görev kabul ettiğini beyan etti. Gençlerimizin böyle konularda duyarlı olmalarının önemi üzerinde durdu.

Çevre Güvenliği Uzmanı Gül Göktepe'nin basından derlediğimiz bazı yazıları için tıklayınız: